Värmlandsleder - vandringsleder i Värmland

Det är milsvida skogar, taigans västligaste del. Överallt finns vatten, myrar, små kärnar, stora sjöar eller längs Vänern ett innanhav där du ser ut över horisonten. Det är relativt lätt att vandra eftersom våra gamla berg är mjukt kuperade. Ändå får du fantastiska utsikter över vidsträkta dalgångar och glittrande sjöar. Många leder har information om både kultur- och naturlandskapet. Det kan handla om järnbruk, skogsbruk, torpställen, sätrar eller finnkultur. Även om skogarna är milsvida så har det bott folk här ända sedan stenåldern. Om du är uppmärksam och har lite tur kan du få se några av alla vilda djur som finns i Värmland.

Värmland är ett fantastiskt landskap för vandring med stor variation i naturtyper och landskap. Värmlandsleder är föreningen i Värmland som ansvarar för att kvalitetssäkra vandringsleder. ”Värmlandsleder har som ändamål att förbättra allmänhetens förutsättningar till vandring samt turistföretagens förutsättningar att utveckla vandringsturism. Detta sker genom samordning och kvalitetssäkring av vandringsleder i Värmland."

Kvalitetsmärkta Värmlandsleder

Vandringslederna i Värmland går till största delen över privatägd mark som markägarna frivilligt upplåter. För att vi besökare även i framtiden skall vara välkomna att nyttja marken behöver vi förvalta och sköta vandringslederna på ett ansvarsfullt sätt tillsammans. En hållbar vandringsturism förutsätter att vi har vandringsleder som sköts kontinuerligt. Föreningen Värmlandsleders uppgift är att kontrollera och kvalitetssäkra Värmlandsleder. Alla kvalitetsmärkta Värmlandsleder kontrolleras var tredje år av föreningen.

Skor och kläder efter väder 

Ha alltid koll på väderprognosen innan du beger dig ut i skog och mark. Bekväma väl ingådda skor rekommenderas - och glöm inte att ta med dig ett par extra strumpor. Klä dig efter en omväxlande väderlek och ha alltid anpassad utrustning med dig på din tur. Fyll din ryggsäck, som ska vara bekväm att bära, med vätska, något att äta, sittunderlag och annat som kan vara bra att ha beroende på hur länge du beräknar att vistas ute i naturen.

Här hittar du en lista på lämplig utrustning att ha med sig under en vandring.

Guidade vandringar

På några ställen i Värmland erbjuds även guidade vandringar med rutinerade guider som visar dig runt i de spännande omgivningarna och lär dig mer om både djur, natur och kulturhistoria.

Passa också på att besöka några av de besöksmål som finns i närheten av vandringslederna. Vi tipsar om bland annat Rokkmakkstugan vid Ängenleden, Ritamäki finngård vid 7-torpsleden, Nässundets station och Niklasdams Trädgård och café vid Järnleden eller Jäverö besöksgård som har djur och gårdsbutik vid Jäveröleden.

Olika svårighetsgrader

Lederna har olika svårighetsgrader och man har tagit hänsyn till nivåskillnader och vilket underlag leden har.

  • Lätta vandringsleder - Vandringsleden är minst en meter bred, platt eller har bara svag lutning och ett jämnt underlag.
  • Medelklassade vandringsleder - Här är framkomligheten god utan allt för stora nivåskillnader, ofta på naturstig. Här är det inga problem att ta sig fram för dig som har lite kondition.
  • Svåra vandringsleder - Här kan det krävas lite mer kondition och fysik då det kan finnas både branta passager och nivåskillnader.
  • Avancerade vandringsleder - Branta passager och rejäla nivåskillnader för dig som gillar utmaningar och är van friluftsliv. Här behöver du vara en erfaren vandrare med rätt utrustning eftersom leden ofta går genom obebyggda marker.

Värmlands kvalitetssäkrade vandringsleder

Södra Gunnarskogsleden

Södra Gunnarskogsleden är den första kombileden för både vandring och cykel som kvalitetssäkrats i Värmland. Leden utgår från Larstomta Vandrarhem i Gunnarskog ca 1,5 mil norr och Arvika och går genom Gunnarskogsskogs vackra skogs- och kulturlandskap med varierad terräng som bjuder på stora höjdskillnader, artrik fauna och djurliv. Leden är medelsvår för vandraren och den har röd svårighetsgrad för cyklisterna.

GPS-KOORDINATER STARTPUNKT: N 59° 48,8240′, E 12° 34,6130′

Gruvrundan

Grunvrundan är en 10 km lång kultur- och vandringsled med allt från gruvlämningar till John Bauerskog. Här har 100-tals människor haft sin arbetsplats i historien men idag kan du vandra här i stillhet och njuta av varierad vandring i det gamla gruvområdet mellan sjöarna Mången och Trehörningen. Gruvverksamheten här pågick från 1500-talet fram till början av 1900. Kvar finns nu en mängd lämningar och gruvhål. Utefter Gruvrundan finns ett flertal lämningar från järnbruk, anrikningsverk, gruvor, transportlinbana för malm, skarnhögar och ett täljstensbrott. Kvar efter den här tiden finns också stengrunder efter byggnationer och en del järnkonstruktioner. Om du startar vid Asphöjdens vändplan har du även möjlighet att välja mellan 10 km eller 3 km vandring. Startar du vid Storgruvan eller från Fredroshållet, där du parkerar vid stigen till Kattgruvan. 

Tiskaretjärnsleden

13 km vandringsled som binder ihop Ängenleden (17 km) med Gruvrundan (10 km). Du vandrar förbi både skog och gårdar, genom Tiskaretjärns- och Kalvhöjdens naturreservat, glittrande tjärnkad och du passerar flera rastplatser under din vandring. Leden är en envägsled och du behöver en bil i vardera ände, eller gå leden åt båda håll. Det finns möjlighet att korta ner sträckan genom att gå på grusvägar.

Torprundan, Hovfjället

En 3,7 km lång medelklassad led i Hovfjällets naturreservat. Du vandrar över hällmarker och mager tallskog, stora myrar och in i granskogen. Under vandringen finns raststugan och det gamla Bondfugestorp från 1800-talets slut, ungeför halvvägs in på leden, där du kan grilla din medhavda korv.

GPS-KOORDINATER STARTPUNKT: N60° 17,6665' E12° 57,9017'

Råkullsrundan, Hovfjället

Vandringsleden är klassad som svår och mäter 8 km. Du går förbi utkikstornet vid Hovfjällets topp och leden bjuder på varierad terräng med hällmarker med tallskog, granskog och myrmark. Finaste stoppet får du vid utkiksplatsen vid Råkullsberget och det finns även rastplatser vid Baggtjärn, Råkullstjärn och Bondfuestorp.

GPS-KOORDINATER STARTPUNKT: N60° 17,6665' E12° 57,9017'

Hovfjällsrundan

Hovfjällsrundan är 12 km och tar dig runt hela Hovfjällets naturreservat. Du passerar många mystiska tjärnar, vandrar genom lavrika granar i gammelskogen och omges hela tiden av en magnifik miljö med ett stillsamt lugn. Leden passerar raststugan Bondfugestorp.

GPS-KOORDINATER STARTPUNKT: N60° 17,6665’ E12° 57,9017’

Prästöleden

En 5,6 lm lång medelsvår led vid Visnums-Kil, söder om Kristinehamn. Leden startar på Linsöns öppna betesmarker, via de trädbeväxta moränåsarna som inlandsisen skapat och fortsätter genom Prästöns lövskogar. Vid utkiktstornet på norra delen av Prästön kan du se ut över Vänern. Det finns betande kor i hagarna och hela området är ett naturreservat.

GPS-KOORDINATER STARTPUNKT: N 59° 5,8082 E 14° 3,8465

Nötöleden

5,5 km medelsvår led som startar vid Visnums-Kil och tar dig geom ett kulturlandskap med lummiga lövlundar av ek, lind och hassel. Hästudden erbjuder en rastplats med vacker utsikt över Vänern.

GPS-KOORDINATER STARTPUNKT: N 59° 4.409 E 14° 2.098

Arskagsleden

Arskagsleden är en 5,6 km medelsvår led vid Visnums-Kil som går genom betesmarker, strandängar och genom lövrika skogar. Arskagsudde i söder erbjuder utsikt över Åråsviken i Vänern.

GPS-KOORDINATER STARTPUNKT: N 59° 4.4073 E 14° 2.1022

Halgåleden vid Brattfallet

Invid Brattfallet, öster om Klarälven men norr om Ekshärad, finns den 6,8 km långa Halgåleden. Leden är klassad som svår och erbjuder magnifik vandring i den Brattfallets och Halgåns välbesökta kanjon. Brattfallet är ett 10 meter högt vattenfall djupt i en ravin och ledens nivåskillnader är 122 meter.

GPS-KOORDINATER STARTPUNKT: N 60° 17.624 E 13° 28.092

Halgåledens Strövslinga

Slingan är 2,3 km och medelsvår belägen vid Brattfallet. Halgåledens strövslinga går uppströms längs älven skogen på en gammal hästväg upp mot en flottningsdamm. Genom tallåsen är det lätt att vandra men leden går delvis i blockig terräng. 500 meter av slingan är anpassad för hjulburna.

GPS-KOORDINATER STARTPUNKT: N 60° 17.624 E 13° 28.092

7-torpsleden

En led som startar i Lekvattnet, väster om Torsby, strax intill den norska gränsen. 7-torpsleden är en 7,9 km lång medelsvår vandringsled med mycket historia och gamla anor. Du vandrar på gamla stigar som trampats upp av skogsfinnarna och passerar  sju bevarade torp. Du passerar riksgränsen och två av torpen ligger i Norge. Stigarna har även använts som flyktväg från Norge under krigen. Ängsmarken kring det bäst bevarade torpet, Ritamäki, är skyddat som naturreservat.

GPS-KOORDINATER STARTPUNKT: N 60° 8.505 E 12° 33.343

Kycklingleden

En 5,7 km lång svår led längs Vänerkusten. I Kycklingdalen har 38 sällsynta arter indentifierats och du vandrar på vägen dit genom en hassellund, barr- och blandskog och över ett berg.

GPS-KOORDINATER STARTPUNKT: N59° 15.683, E13° 5.592

Ängenleden

Ängenleden ligger vid Gräsmark, ca 30 km väster om Sunne. Sommarserveringen i Rokkmakstugan är välbesökt och leden går runt Ängsjön. Det finns flera rastplatser och startpunkter på den 17 km långa leden som är klassad som svår. Det finns stora nivåskillnader och höjderna ger fina utsikter över området. Skogs- och kulturlandskapet har en ängsflora som skapats när brukarna skördat med lie. Området har bebotts av både finnbosättningar, säterbruk och torpare.

GPS-KOORDINATER STARTPUNKT: N 59° 52.507 E12° 48.068

Sundsbergsleden

6 km medelsvår vandringsled vid Sundsbergs friluftsområde väster om Sunne centrum. Här har du en fantastisk utsikt från Klövberget ut över Fryksdalen. Här hittar du sju av Sveriges åtta arter av hackspett.

GPS-KOORDINATER STARTPUNKT: N 59° 49.666, E 13° 7.514

Järnleden

Leden är medelsvår och 30 km lång, belägen vid Hytte, norr om Kristinehamn. Järnleden går på historisk mark till viss del av vägar från 1600-talet där man transporterade järn från Bergslagen mot Vänern. Utmed leden finns skultar och illustrationer som berättar om järnets tid och du passerar två gamla järnbruk, en herrgård, en fornborg samt Östervisk kapell.

GPS-KOORDINATER STARTPUNKT: N 59º 25.903, E 14º 13.569

Järnleden Hytte - Bergsjötorpet

5 km medelsvår vandring enkel väg från Hytte längs Norbäckens kanal som var den gamla transportkanalen för järnhanteringen. Varrvikshöjden bjuder på en utmanande backe men i övrigt är leden lättvandrad på grus- och skogsväg.

GPS-KOORDINATER STARTPUNKT: N 59° 25.895', E 14° 13.557'

Järnleden Bergsjötorpet - Niklasdam TOR

En vandring på 10 km på medlesvår led vid Bergsjötorp, nott om Kristinehamn. Här vandrar du på Hertig Karls historiska järnled och passerar rastplatsen vid Ljustjärnen, kolbottnarna och resterna av kolarkojan vid Eskilstorp, Bromossens spång och herrgårdsområdet vid Niklasdam där du hittar lämningarna från en engelsk parks med terasser och stentrappor. Här hittar du även Niklasdams Trädgård och café med pelargonmuseum.

GPS-KOORDINATER STARTPUNKT: N 59° 24.152', E 14° 11.411'

Terrängfordon

Terrängfordon som motorcyklar och fyrhjulingar är olagliga att köra på lederna. För att förhindra framkomligheten för fordon finns stockar utplacerade över leder och stigar, med undantag för stigar som är markerade med lätt svårighetsgrad.

Nej