Vandra i Arvika

Vandra i Arvika

I västra Värmland finna vandringsleder som passar både den vana vandraren och den mer oerfarne. Allt från Glaskogens 30 mil tillrättalagda vandringsleder med vindskydd, rastplatser och stugor till korta lokala vandringsleder på bara några kilometer. Här hittar du inspiration till sköna vandringar i Arvikatraktens vackra natur!

Glaskogen, 30 mil vandringsleder (från 5-77 km)

Att få uppleva naturreservatet Glaskogen i västra Värmland måste vara en av årets höjdpunkt- er för dig som gillar friluftsliv. Inte nog med att området är ett av de vackraste i Värmland och att växt och djurlivet är rikt och omväxlande. Här finns vandringsleder för både längre och kortare turer.

När det är dags att slå läger efter dagens alla upp- levelser väntar övernattningsstugor eller vindskydd med iordningställda grillplatser. Det är ingen risk för trängsel i skogen - reservatet är på hela 28 000 hektar och har cirka 30 mil vandringsleder.

Ett tips innan du drar ut på din utflykt - köp Glaskogskort och Glaskogskarta i förväg. Med kartan hittar du rätt väg till alla vindskydd, stugor, badplatser och andra sevärdheter.

Mer information: www.glaskogen.se

Bergs klätt, Jössefors (3,5 km)

Bergs Klätt är ett mycket omtyckt utflyktsmål med fantastisk utsikt över Glafsfjorden och intressant landskapsbild, flora & fauna. Vissa växter har sin nordligaste förekomst här. Hassellundar med stora mängder vårblommor är en särskild upplevelse på vårkanten. 

En 3,5 kilometer lång naturstig med skyltar som informerar om natur- och kulturvärden slingrar sig över den vackra halvön, genom gammelskog och hassellundar, förbi spännande fornlämningar och fågelrika strandängar. Stigen passerar flera fina rast- platser och magnifika utsiktspunkter. 

Delar av reservatet är tillgänglighetsanpassat och de flesta anpassningarna är gjorda för rörelsehindrade. Det finns fyra rastplatser, två vindskydd och tre toaletter.

Brunskogsfjället, Brunskog (6,4 km/5 km)

Vandringsled mellan Brunskog och Edane, öster om Arvika. Vandringen kan starta vid vand- rarhemmet Bergamon i Brunskog eller från Mangs- kogsvägen i Edane. Startar du från Bergamon finns det kartor att låna i en brevlåda där leden startar. Vandringen går i varierat terräng, både på väg och i skog upp till Prästtjärnet, där man kan njuta av vackra vyer över tjärnet.

Vill du starta från Mangskogsvägen i Edane är leden ca 2,5 km enkel väg fram till Prästtjärnet.

Jössestugan, Rackstad

Från Jössestugan vid sjön Racken i Rackstad utanför Arvika utgår flera orangemärkta vandrings- leder. Här vandrar du i trolsk natur med flera utsikts- platser och fantastisk utsikt över sjön Racken. Vandringarna går i kuperad terräng med delvis branta stigningar, men också längs vatten uppe på höjderna.

  • Djupdalsleden – 7 km
  • Sotar Blixt-leden – 11 km
  • Gallbergsleden – 5 km

Finnleden, Mangskog (40 km)

Finnleden är en orangemärkt led som kan starta från flera platser, till exempel Tobyn och Slobyn. Leden går i vacker terräng och passerar flera gamla finntorp. Från Bjurbäcken finns en anslutning till Ängenleden runt Ängsjön. Från Ängen går en vandringsled vidare norrut som passerar naturre- servaten Kalvhöjden och Tiskaretjärn. Väster om Tiskaretjän startar en gruvrunda som går förbi fem gruvor samt ett täljstensbrott.

Finnskogsleden, Mitanderfors (240 km)

Finnskogleden är en 240 km lång vandringsled från Morokulien i söder till norska Trysil i norr. Leden för dig genom omväxlande, vacker och delvis vild natur på både svenska och norska sidan. I Norge är leden markerad med blå färg och i Sverige med orange färg. Leden är uppdelad i 15 spännande etapper, varav 2 går genom Arvika kommun.

ETAPP 2, Håvilsrud – Mitandersfors, 18 km

Under etapp 2 följer du stigar och äldre vägar. Den högsta punkten du uppnår ligger på 368 meter som ligger vid Källerashöjden. Uppskattad tid: 5 timmar.

Parkering: Du kan parkera vid Kjerret (på den norska sidan) och vid Mitandersfors. Övernattning: Jösseälven och Skålsjöns vindskydd.

ETAPP 3, Mitandersfors – Lebiko/Kvåho, 16 km

Denna etapp går på gamla och väl brukade stigar och delar av grusvägar. På denna etapp kommer du att uppleva Finnskogledens trollska skogar både på svenska och norska sidan. Uppskattad tid: 4,5 timmar. Övernattning: Enkel koja vid Sjøkanten och vid Kvåho.

Mer info och kartbildeer hittar du på www.finnskogleden.com

Södra Gunnarskogsleden, Gunnarskog (23,6 km)

En certifierad Värmlandsled med start vid Larstomta Vandrarhem i Gunnarskog. Leden passerar bland annat Gunnarskogs Hembygdsgård, Rövarstenen, kolarkojorna vid Korstjärnet, flera vindskydd och Ryggestadbergets utsiktstorn. Vid Mörttjärn finns anslutning till Gunnarskogsleden.

Gunnarskogsleden, Gunnarskog (21 km)

En orangemärkt vandringsled som också utgår från Larstomta i Gunnarskog. Längs leden finns ett utsiktstorn, vindskydd för övernattning, ödegårdar och Lafallhöjden, ett högt beläget finntorp med rik flora och slåtterängar. Anslutning till Finnvägen vid Lövhöjden.

Hertigparets Vandringsled, Mangskog (3,5 km)

Det här är den perfekta vandringen för dig som vill uppleva en kort vandring , men ändå med vildmarkskänsla. Här vandrar du i prinsparets fot- spår runt Stenstjärnet som ligger i naturreservatet Byamossarna som är kommunens största samman- hängande myrområde. För att lättare kunna ta sig runt i terrängen går en del av leden på spångar.
Ta med matsäck och njut av en rast vid det vackert belägna vindskyddet med utsikt över Stenstjärn.

Leden är en del av gåvan från Länsstyrelsen Värmland i samband med H.K.H. Prins Carl Philip och H.K.H. Prinsessan Sofias giftermål den 13 juni 2015 och heter därmed ”Hertigparets vandringsled”. Reservatets högsta beskyddare är H.K.H. Prins Carl Philip och H.K.H. Prinsessan Sofia.

Pilgrimsled i Västra Värmland, Stömne, Glava, Älgå, Sulvik

Pilgrimsleden utgår från Lurö och fortsätter genom Säffle kommun till Arvika vid Stömne, vidare genom Glava och Älgå och fram till norska gränsen. Leden är märkt med stolpar som bär pilgrims- symbolen Olavsmärket. Ledens sträckning i Arvika kommun går från Stömne via Glava, och Älgå till Sulvik. Den som går utmed pilgrimsleden kan skaffa ett pilgrimspass. Vid kyrkorna och några andra plat- ser utmed leden finns det möjlighet att stämpla sitt pass. Passet kan du bland annat köpa på Turistbyrån i Arvika.

Natur- och kulturstigen Skutboudden (2,3 km)

Natur och kulturstigen utgår från Soldattorpet på vackra Brunskogs Hembygdsgård i Brunskog. Stigen går genom de mest skiftande miljöer med va- rierande och ibland sällsynt växtlighet och passerar även gamla kulturlämningar som vittnar om gångna tider. Detta är en trevlig vandring som sommartid kan kombineras med fika på hembygdsgården eller besök på något av Brunskog Hembygdsförenings många evenemang.

Storkasberget, Arvka (3,5 km)

Vandringsleden upp till Storkasberget utgår från parkeringen vid infarten till Ingestrand vid väg 175. Vandringen går genom skogen och det är en brant stigning upp till toppen av Storkasberget, det är dock mödan värd och du har en fantastisk utsikt över Arvika med omnejd och sjön Glafsfjorden från toppen av berget. Här finns även ett utsiktstorn.

Det finns flera leder i området. Du kan till exempel förlänga din vandring genom att gå från toppen mot Örshultet och sedan ner till Björnmyra vid Björntjärnet, här finns det en raststuga med grillplats. En härlig vandring genom rofylld natur nära Arvika och Ingestrands Camping.

Svarthavet, Glava Glasbruk (5,6 km)

Svarthavet är ett 88 hektar stort naturreservat som i väster gränsar till Glaskogens Naturreservat. Området är småkuperat och domineras av granskog. Det finns dalgångar med bäckar, våtmarker och sumpskogar. I området har man hittat 16 hotade arter och djuren som upptäckts är bland annat tretåig hackspett, sparvuggla och järpe. Vandrings- leden går i varierande terräng och det finns rastplats med eldstad och vindskydd.

Mer information hittar du på www.lansstyrelsen.se/varmland samt www.visitarvika.se

Öjenäsbäcken, Klätten Fiskevik (4,1 km)

Öjenäsbäckens naturreservat bildades för att skydda och bevara hotade arter i vatten. I Öjenäs- bäcken finns bland annat flodpärlmussla och öring. Förutom flodpärlmussla, öring och flodkräfta finns det flera fiskarter, ca hundra olika vattenlevande insektsarter samt flera ovanliga och hotade mossor.

Här omges bäcken av en skogsklädd ravin mellan Gretjärnet och Nysockensjön. Besökaren kan förut- om en trevlig naturupplevelse även förvänta sig att se olika kulturspår som exempelvis lämningar från tiden då det flottades timmer. Vandringsleden går på en bred skogsväg längs bäcken åt ena hållet och man kan välja ganska brant skogsterräng åt andra hållet. Rastplatsen och informationstavlorna finns vid parkeringen i början av leden.

Mer info: www.lansstyrelsen.se/varmland

Utskriftsvänlig broschyr

Njut av utsikten när du vandrar i Arvikas natur
Photo credit: Njut av utsikten när du vandrar i Arvikas natur
Njut av utsikten när du vandrar i Arvikas natur
Nej