Kårebolssätern i Tiomilaskogen

Upplev spännande kulturmiljöer i Värmland

Dramatisk krigshistoria, levande säterbruk, anrika bruksmiljöer, vackra herrgårdar och spännande fornlämningar. I Värmland finns många fantastiska kulturmiljöer. 41 av dem har bedömts vara så värdefulla att de också är av nationellt intresse och har därför pekats ut som områden av riksintresse för kulturmiljövården.

Dramatisk krigshistoria, levande säterbruk, anrika bruksmiljöer, vackra herrgårdar och spännande fornlämningar. I Värmland finns många fantastiska kulturmiljöer. 41 av dem har bedömts vara så värdefulla att de också är av nationellt intresse och har därför pekats ut som områden av riksintresse för kulturmiljövården.

I värmland har många kulturmiljöer bevarats som på ett fantastiskt sätt visar upp både dramatisk krigshistoria, levande säterbruk, anrika bruksmiljöer, vackra herrgårdar och spännande fornlämningslokaler. 41 av dem har bedömts vara så värdefulla att de också är av nationellt intresse och har därför pekats ut som områden av riksintresse för kulturmiljövården. Under 2020 kommer nio av de värmländska kulturmiljöerna att lyftas lite extra. Här är de tre första kulturmiljöerna.

Eda Skansar

Under flera hundra år var västra Värmland en plats för återkommande gränstvister och krig. Skansarna i Eda är bland de bäst bevarade befästningsanläggningarna längs gränsen till gamla dansk-norska riket. Eda skans byggdes redan 1657. 1814 demolerades skansen men den restaurerades har sedan återinvigningen 1947 varit en sevärdhet 

Läs mer om Eda Skans och Eda Skans museum

Läs mer om skansar och befästningsbyggnader

 

Kårebolssätern

Kårebolssätern visar det som en gång i tiden var vardag som idag är unikt. I Tiomilaskogen, ca 20 km från Stöllet i Torsby kommun, finns den ovanligt välbevarade sätern. Det saknas el och vatten, uppkopplingen krånglar och den gamla fädboden med traditionell sätermiljö har betande djur och säterbruk på somrarna.

Läs mer om Kårebolssätern

Rottneros

Runt Fryksdalen och Rottneros har många sagor och berättelser vuxit fram. Rottneros herrgård med sin vackra skulptur- och blomsterpark är unik i sitt slag, tätt knuten till Selma Lagerlöfs sagovärld. Ekeby i Gösta Berlings Saga är idag Rottneros - en levande trädgård och upplevelse över vilken historien och sagans magi vilar. Lucianatten 1929 ödelades den gamla herrgården i Rottneros i en häftig brand. Svante Påhlson (1882-1959) återuppförde herrgården samt anlade en blomster- och skulpturpark med inspiration från de stora parkerna i Europa. Redan under tidigt 1900-tal blev därför Rottneros Park en av Europas största blomster- och skulpturparker och populärt turistresmål med verk av såväl Carl Eldh som Carl Milles, intill det böljande landskapet och sjön Frykens glitter.

Läs mer om Rottneros Park

Läs mer om Rottneros Park Café

Rottneros Park - Verklighetens Ekeby

Om filmerna

Klicka på kugghjulet när filmen startat, där finns tre valmöjligheter:
Click on the cogwheel when you start the movie and you will find three options:

  • filmen utan text - the film without text
  • filmen med svensk undertext - the film with Swedish subtitel
  • filmen med engelsk undertext - the film with English subtitel.

Läs mer om Värmländska kulturmiljöer i Värmland på lansstyrelsen.se

Under 2019 och 2020 har Länsstyrelsen Värmland genom Interreg Nordsjöprojektet CUPIDO (Culture Power: Inspire to Develop Rural Areas) fått möjlighet att arbeta med kulturmiljöer i Värmland på ett annorlunda sätt. Förhoppningen är att de filmer som tagits fram ska bli välanvända, dels av lokala aktörer, dels genom att både värmlänningar och turister upptäcker kulturmiljöerna på olika sätt.

Nej