Wasabröd och Barilla hittar du i Filipstad

Med värmländsk råg i ryggen - Framgångssagan Wasabröd

Få produkter har en lika självklar plats i de svenska hushållen som Wasa knäckebröd. Med klassiker som Falu Råg-rut och Wasa Husman kan knäckebrödsfabriken i Filipstad stoltsera med att tillverka Sveriges i särklass mest sålda bröd. Men känner du till historien bakom?

Redan år 1919 grundade bagaren Karl Edvard Lundström AB Skellefteå Spisbrödsfabrik i Skellefteå som senare kom att bli Wasabröd. Men hur kommer det sig egentligen att världens största knäckebrödsfabrik hamnade i Filipstad?

Tommy Mohlin arbetar som fabrikschef på Wasa knäckebrödsfabrik i Filipstad berättar. 

– Fabriken flyttade från Skellefteå till Filipstad i samband med att ägarfamiljen Lundström ville expandera fabriken men inte fick tillåtelse att göra det för Skellefteå kommun. Därför bestämde de sig för att åka runt i Sverige och leta efter en plats där det fanns tillgång till rent vatten, vattenkraft, järnväg och ett bageri.

Valet föll på Värmland och 1931 köpte familjen Lundström Filipstads Bageri. Familjen kom att bli pionjärer för bagerinäringens industrialisering genom att introducera elektriska ugnar.

År 1933 startades den första mekaniserade knäckebrödstillverkningen med löpande band i Filipstad. I samband med detta utvecklade Lundström Wasa Husman som kom att bli en stor succé i de svenska hemmen. Strax därefter bytte företaget namn till Wasabröd.

Wasafabriken förblev i familjens ägo fram till 1982 då det såldes till ett schweiziskt läkemedelsföretag. I dag ägs Wasabröd av italienska Barilla och är världens största tillverkare av knäckebröd. Att fabriken spelat en viktig roll för Filipstad genom åren råder det ingen tvekan om.

– I dag har vi cirka 430 anställda i fabriken i Filipstad och vi står för cirka 15 procent av samtliga arbetstillfällen i Filipstad kommun. Wasa knäckebrödsfabrik är den största arbetsgivaren i Filipstad och den femte största i hela Värmland.

Tommy berättar att fabriken har kommit att bli stor turistattraktion i staden och att det varje år kommer busslaster med nyfikna turister för att besöka butiken och museet i anslutning till fabriken.

– Där kan man gå på utställningar och lära sig mer om företaget och fabriken. Man kan också köpa hela vårt knäckebrödsutbud och produkter från Barilla som inte går att köpa någon annanstans. Sammanlagt har vi omkring 25 000 besökare varje år.

Utöver fabriken i Filipstad har Wasabröd sedan 1960-talet även en systerfabrik i den tyska staden Celle. Tommy förklarar att intresset för knäckebröd är stort och att Wasabröd i dag exporterar knäckebröd till 48 länder världen över.

– Jag hör ofta kollegor som är ute på någon udda plats i världen säga ”det finns ju knäckebröd här”. Rent statistiskt så äter vi dock mest knäckebröd per capita i Sverige, nästan tre gånger så mycket som i Norge, som kommer på andra plats. Därefter följer Danmark och Tyskland.

Varför tror du att vi i Sverige är så förtjusta i knäckebröd?

– Det är ganska enkelt. Knäckebröd är nyttigt, miljövänligt, billigt och har lång hållbarhet. Det finns inte många andra produkter som uppfyller de kriterierna. Min favoritsort är Falu Råg-rut. Redan innan jag började här i fabriken så åt jag det till frukost varje dag.

Historien bakom namnet Wasabröd

Namnet Wasabröd härstammar från det gammalsvenska ordet ”vase” som betyder sädeskärve. Namnet är även kopplat till Vasaätten vars vapensköld från 1500-talet föreställer en sädeskärve. Gustav Vasa kallades ibland för ”Rågkungen” vilket kan ha sin grund i att han bland annat krävde in skatt från folket i form av råg, vilket var en värdefull råvara på den tiden. Wasabröd använde länge en bild av Vasa på sina förpackningar, men bytte senare till en kunglig krona över namnet. I dag har kronan ersatts av en sädeskärve som symboliserar företagets ursprung. Wasabröd har varit Kunglig Hovleverantör sedan 1930-talet.

”Att fabriken spelat en viktig roll för Filipstad genom åren råder det ingen tvekan om”.

Text: Marcela Elofsson

Nej