Karlskoga Degerfors – en fiskedestination

Karlskoga Degerfors är en värmländsk destination för fiske.

Karlskoga Degerfors – en fiskedestination

Martina Björck VD/turismansvarig på Karlskoga Näringsliv & Turism berättar om Karlskogas och Degerfors nya projekt där de satsar stort på fiske och att Karlskoga-Degerfors ska bli en etablerad fiskedestination.

Området har så mycket som 100 sjöar. Tack vare projektet kan alla fiskevårdsföreningar arbeta med gemensamma regler och en gemensam marknadsföring och ett tillsammans har man tagit fram ett turistfiskekort. Turistfiskekortet går att använda 10 dagar under loppet av 1 juni–30 september. Det går att köpa turistfiskekortet på Karlskogas och Degerfors turistbyråer. Turistfiskekortet gäller i 70 sjöar i området Karlskoga och Degerfors, bland annat i sjöarna Ölen, Storbjörken, Möckeln, Skagern och Mörkestjärn. I de vanliga natursjöarna är det vanligt att fiskare kan fånga gös och abborre. Inom området Karlskoga-Degerfors finns det även put and take vatten där det går att få röding och lax, däremot ingår inte put and take i de allmänna fiskekorten utan man får betala en extra slant.

Fiskeapp ger napp

Det finns delvis guider som besökare kan boka i området och det är många fiskeentreprenörer som tar hand om fisketuristerna. Alla vill inte fiska med personlig guide utan många av fiskarna använder istället appen Fiskekartan som har tagits fram genom projektet i samband med Karlskoga Näringsliv och turism, Degerfors kommun samt Region Örebro län som varit med och finansierat projektet. I Fiskekartan finns det massvis med information om vad det finns för sjöar och vilka 70 sjöar som ingår i turistfiskekortet. I appen ser användaren sin nuvarande position vilket underlättar att få en överblick över de 70 sjöarna turistfiskekortet gäller i och det blir lättare att hitta den sjö användaren av turistfiskekortet vill fiska i.    

Det står även information om vad det finns för fisk i sjöarna i appen, vart man kan köpa fiskekorten och annan aktuell information som exempelvis fiskeregler. Några regler som står i appen Fiskekartan är att användaren av turistfiskekortet alltid måste ha med sig ett eget måttband för att kunna mäta minimimått och maximimått på fiskarna då det finns regler kring hur stora fiskarna får vara när de fångas. Det är även olika måttregler på olika slags fiskar regler för hur många fiskar man får fånga.

Fiskekartan går att ladda ner både på App Store och Google Play. Appen ingår i projektet Karlskoga Degerfors – en fiskedestination och nästa år vill de utveckla appen ännu mer. Tanken är att nästa år ska det gå att köpa turistfiskekortet direkt i appen och man ska kunna lägga upp bilder så att andra kan ta del av fångsten. En öevrsättning till fler språk är också ett framtida mål.  

- Alla får köpa turistfiskekortet, inte bara besökare, och det som är så roligt med fiske är att alla kan göra det. Turister som köper enskilda fiskekort kommer vanligtvis från Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Tyskland, Holland men även många från Mellansverige köper fiskekort, säger Martina Björck. Med hjälp av projektet har det blivit så bra samarbete med fiskevårdsföreningar att det har blivit gemensamma regler och gemensam marknadsföring för alla sjöar. Hela fisketurismen har fått flyt tack vare projektet.

Nej