Väse kyrkoplats

Väse kyrkoplats
Vid Väse kyrkoplats kan du finna ett flertal intressanta kulturbyggnader.
Väse kyrka ligger här och tas upp under rubriken kyrkor. Förutom kyrkan finns här en prästgård som är från omkring 1800. Den ligger på en höjd med en björkallé som leder ned mot kyrkan. Mittemot kyrkan finns de gamla rödmålade kyrkstallarna, där de äldsta delarna är från 1700-talet.

Nere vid sjön Panken ligger Klockaregården. Den är en vackert utformad byggnad som är byggd i början av 1800-talet. En knapp kilometer från Väse kyrka finns Kronofogdebostället i Ve som är tre rödmålade längor kring en kvadratisk gård. Gården är från omkring 1800 och är ett bra exempel på hur ett boställe såg ut förr. Innan gården byggdes fanns här ett gästgivaregård och tinghus. I Väse och Ve kan du hitta många fornlämningar som tyder på att området har varit en viktig plats redan under förhistorisk tid.
INFO
Plats
Arrangör
Väse-Fågelviks församling
Alphyddavägen 2
656 72 Skattkärr
karlstad.vasefagelvik@svenskakyrkan.se
Namn
Väse kyrkoplats
Adress
Väse kyrka
Kommun: Karlstad
Vägbeskrivning
E 18 österut från Karlstad centrum. Sväng av Europavägen vid Väse.
Tillbaka
Besök hemsida
Historia
Hus & kulturmiljöer
Kyrka