Vandra till Yttre Hedane Naturreservat

Svanskog
Yttre Hedane är ett lämpligt utflyktsmål med lövträd och en artrik ängsflora.

Vackert och välbehållet lövskogsområde öster om sjön Ömmeln. Yttre Hedane hyser en artrik ängsflora. Under juni-juli är ängarna som vackrast. Det finns inte mindre än 13 olika trädarter växer i reservatet. Hassel, Alm, Ask, Lind, Lönn och Ek är vanliga inslag. Två gårdar har funnits inom reservatet. Den äldsta finns omnämnd som skattelagt torp i jordeböckerna redan på 1580-talet. Odlingsmarken och gårdsmiljöerna sköts idag om bland annat genom årlig slåtter. Längd: cirka 2 km.

Information, karta och vägbeskrivning

Öppettider
INFO
Plats
Året runt
Arrangör
Länsstyrelsen Värmland Säffle
Våxnäsgatan 5
651 86 Karlstad
varmland@lansstyrelsen.se
Namn
Yttre Hedane
Adress
Yttre Hedane
662 96 Svanskog
Kommun: Säffle
Beskrivning
Reservatet bildades för att bevara ett gammalt odlingslandskap med rester av lövängar och spår efter äldre tiders hamling samt att ge den naturliga ängsfloran och ädellövvegetationen en möjlighet att överleva.
Vägbeskrivning
Rv 45 mot Åmål, sväng höger mot Svanskog 17, kör ca 15 km.
Tillbaka
Besök hemsida
Historia
Natur
Natursevärdheter
Vandringsled