16
jul

Utställningar på Svanskog Järnvägsstation

Svanskog
Ett unikt Stationsmuseum. I lokalen finns utställningar om JÅÅJ, Svaneholms brukshistoria och operettsångerskan Gunnel Eklund

JÅÅJs historia börjar 1976 då ”Järnvägsgruppen Åmål-Årjäng” grundas av nio tåg- och järnvägsintresserade personer. Detta var tio år efter att persontrafiken hade lagts ned på sträckan Åmål – Svanskog och exakt 60 år efter att Åmål-Årjängs Järnväg konstituerades 1916. Efter en omfattande renovering återinvigdes Svanskogs järnvägsstation den 13 maj 1995. Stationen är verkligen sevärd då den bevarats och visar hur stationerna fungerade förr, innan datorerna gjorde sitt inträde. Här finns det väntsal, biljettlucka, kontor med mera och de gamla loken med sin unika vagnar är fullt körbara. Tack vare att den är så väl bevarad och unik i sitt slag har det under åren gjorts många film - och tv-inspelningar på plats.Brukshistoria. Redan år 1694 anlades ett järnbruk på området. År 1889 anlades träsliperi och mot slutet av andra världskriget bildade Svaneholms AB 1944 ett försäljningsbolag i Göteborg, Swanboard AB, som skulle sälja Svaneholms produktion av träfiberplattor (board) och papp. 1965 sysselsattes 540 personer vid fabriken i Svaneholm. Produktionen av träfiberplattor var i slutet av 1970-talet ca 45 000 ton per år. År 1999 lades Swanboard ner. Utställningen handlar främst om "bruket" Swanboard AB och mycket som hände under denna tid, både specifikt i bruket och i samhället, stort som smått.Utställning av operasångerskan Gunnel Eklund flickrum med autentiska möbler, foton och kläder från 50-talet. I utställningen visas också fantastiska vackra scenkläder, affischer, teaterprogram, rekvisita från de musikaler och teateruppsättningar Gunnel medverkat i - från flera länder och epoker.


Öppet 1 juni - 20 augusti. Utöver öppettiderna efter överenskommelse eller om personal från JÅÅJ är på plats. Med reservation för ändringar.
INFO
Plats
Arrangör
JÅÅJ
Järnvägsgatan 1
662 50 Svaneholm
information@jaaj.nu
Namn
Svanskog Järnvägsstation
Adress
Järnvägsgatan 1
662 96 Svanskog
Kommun: Säffle
Beskrivning
Den gamla järnvägsstationen är idag ett unikt museum där miljön är bevarad. Vänthall, biljettlucka, biljetter, kontor med mera. Här har det spelats in flera svenska storfilmer då stationen är så unik och väl bevarad.
Vägbeskrivning
kör mot Svaneholm/Svanskog. Stationen ligger centralt
Tillbaka
Besök hemsida
Utställning
Museum
Hus & kulturmiljöer

Priser

Pristyp: Inträde
Pris: 40 kr
Beskrivning:
Inträdet gäller alla utställningar.

Tillfällen

2019-07-16 10:00 - 14:00
2019-07-17 10:00 - 14:00
2019-07-18 10:00 - 14:00
2019-07-19 10:00 - 14:00
2019-07-22 10:00 - 14:00