Svartån - Naturreservat

Brattforsheden
Svartån med sitt tillrinningsområde är ett av länets största vattenområden som för närvarande inte regleras för vattenkraftproduktion.
Naturreservatet är det andra naturreservatet i Värmlands län som skyddas på grund av sina vattenanknutna naturvärden.

Vattendraget är ungefär 28 km (tillflöden ej inräknade). Svartåns naturreservat ligger till största delen inom Brattforshedens naturvårdsområde och tillika Natura 2000 område, men delar av vattendraget (sträckan Forshyttan – Bosjön) ligger nordost om Brattforshedens naturvårdsområde.

Svartån från Bosjön till Grässjön förändras i sin karaktär från strömmande, med lövskogsdominerade stränder, till lugnflytande och meandrande, med barrskog utmed stränderna. Inom området förekommer tre större mossar, området är annars relativt myrfattigt och vattnet är mycket klart.

Svartån rinner till största delen genom isälvssand och på flera ställen syns den mäktiga nedskärningen i sandlagret tydligt. Vattendraget har ett kraftigt meandrande förlopp, där en ständigt pågående erosions- och sedimentationsprocess längs stränderna skapar viktiga miljöer för bland andra insekter och fåglar. I anslutning till sandstränderna uppträder gräs- och örtrika luckor i granblandskogen.

Texten är hämtad från http://www.lansstyrelsen.se/Varmland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/hagfors/svartan/Pages/default.aspx där det också går att läsa mer om reservatet.

Vägbeskrivning: Reservatet ligger mellan Bosjön i Filipstads kommun och Grässjön i Hagfors kommun, ca 15 km nordväst om Filipstad.
INFO
Plats
Arrangör
Länsstyrelsen Värmland
Våxnäsgatan 5
651 86 Karlstad
varmland@lansstyrelsen.se
Namn
Brattforsheden
Adress
Kommun: Filipstad
Beskrivning
Brattforsheden är ett Naturvårdsområde bestående av ett antal naturreservat med fina möjligheter till vandring i olika typer av natur.
Tillbaka
Besök hemsida
Natur
Natursevärdheter
Kanot
Vandra
Brattforsheden