Svanskogs hembygdsgård

Svanskog
Svanskog Hembygdsgård ligger vackert belägen i Södra Skarbol.
Gården flyttades till sin nuvarande plats under 1930-talet. Härbre från Hallanda från 1700-talet. Det finns också en gammal handelsbod från 1800-talet kommen från Hallanda och skomakeri, från Södra Skarbol, i orört skick. Det finns en smedja från Lever heden, loge från Tydje stom i Dalsland och ett vagnslider. Här firas bland annat traditionell midsommar. Mangårdsbyggnaden från 1700-talet brann ner år 2019.
Öppettider
INFO
Plats
Vid evenemang och förfrågan.
Arrangör
Svanskogs Hembygdsförening
Storgatan 20
662 50 Svaneholm
info@svanskogshembygdsforening.se
Namn
Svanskog Hembygdsgård
Adress
Skomakarevägen 15
662 50 Svanskog
Kommun: Säffle
Beskrivning
Vid Svanskog Hembygdsgård finns fler byggnader återuppförda som en handelsbod , skomakeri och gårdssmedja med mera.
Vägbeskrivning
Kör E45 från Säffle mot Åmål, följ skyltning Svaneholm/Svanskog. Hembygdsgården ligger på vänster sida i början av samhället.
Tillbaka
Besök hemsida
Hembygdsgård

Priser

Pris: 0 kr
Beskrivning:
Eventuellt entréavgift vid arrangemang.