Stora Axelön

Stora Axelön i Segerstads skärgård är ett naturreservat med labyrinter
Labyrinterna ligger karakteristiskt på den kala klippan och skall, enligt tradition, ha byggts av skeppsbrutna sjömän. Intill en av labyrinterna har stenar lagts ut så att de formar orden Gud är god. Från förhistorisk tid och medeltid eller senare. Platsen har sannolikt använts vid ritualer och symboliska danser av olika slag. I Finland och på Åland finns traditioner om labyrinternas samband med så kallade jungfrudanser.
INFO
Plats
Namn
Stora Axelön
Adress
Kommun: Karlstad
Vägbeskrivning
Strax utanför Segerstad. Endast tillgängligt med båt.
Tillbaka
Besök hemsida
Natursevärdheter