Stolpens Trädgård

Kristinehamn
Specialistplantskola och visningsträdgård med många ovanliga arter i Ölme cirka 10 km väster om Kristinehamn.
Specialistplantskola och visningsträdgård med många ovanliga arter!
Här säljs växter men du kan även få hjälp med att designa din trädgård, plantering, skötsel och anläggning.
Stolpens trädgård hittar du mittemot Statoilmacken/Burger House i Ölme.
Öppettider
INFO
Plats
April - oktober:
Ons - fre 10.00 - 18.00
Lör - sön 11.00 - 15.00
Arrangör
Namn
Stolpens Trädgård
Adress
681 95 Kristinehamn
Kommun: Kristinehamn
Szkolka Lipiec
Beskrivning
En specialplantskola strax utanför Kristinehamn, mittemot Statoilmacken/Burger House i Ölme.
Vägbeskrivning
Vid E18, 10 km väster om Kristinehamn på väg mot Karlstad.
Tillbaka
Besök hemsida
Handelsträdgård
Vänern