Skutan Naturreservat

Koppom
En höjdrygg på 180-280 m ö h med kraftiga branter och sprickdalslandskap. "Skutegubben" syns ibland från länsväg 177.
INFO
Plats
Arrangör
Länsstyrelsen i Värmland - Naturvård
651 86 Karlstad
Namn
Skutan Naturreservat
Adress
Koppom
Kommun: Eda
Beskrivning
Området har uppmärksammats för sin rikedom på basiska mineral, som ger en speciell moss- och kärlväxtflora i och nedom branterna. Skutan är del av en höjdrygg i nord-sydlig riktning med en höjd över havet på mellan 180 och 280 meter. I det 124 ha stora området finns kraftiga branter åt öster, söder och väster med mestadels beskuggade, mossbevuxna lodytor.
Vägbeskrivning
Kör söderut från Koppom till Mosstakan, sväng vänster mot Ulvshuvdane och förbi och norrut förbi Nässjön. Följ vägen helt upp till Ofredshöjden, parkering på vänster sida.
Tillbaka
Besök hemsida
Natursevärdheter