Skulpturen Fragment

Arvika
Strax utanför Arvika finns skulpturen Fragment gjord av Lars Uno Ericson.
Skulpturen Fragment av Lars Uno Ericson finns vid Ingesunds Musikhögskola.

Lars-Uno Ericson är Arvikabo och har sedan mitten av 1970-talet varit verksam som skulptör, scenograf, silversmed och musiker. Han har under åren gjort ett antal offentliga utsmyckningar.
INFO
Plats
Arrangör
Arvika Turistbyrå
Storgatan 22
671 31 Arvika
turist@arvika.se
057081790
Namn
Musikhögskolan Ingesund
Adress
Ingesundsvägen
671 91 Arvika
Kommun: Arvika
Beskrivning
Musikhögskolan Ingesund är vackert belägen vid Kyrkviken i Arvika och är en plats för många fantastiska konserter och föreställningar.
Tillbaka
Historia
Konst