Skramlestenen

Gunnarskog
Av de 20-tal stenar som har hittats i Sverige med urnordiska runor finns en i Gunnarskog norr om Arvika. Runstenen Skramlestenen är från ca. 500 e Kr.
Runstenen Skramlestenen vid Hembygdsgården i Gunnarskog är från ca 500 e Kr. Det är en av tjugotalet stenar med urnordiska runor som har hittats i vårt land, det andra fyndet i Värmland.
INFO
Plats
Arrangör
Arvika Turistbyrå
Storgatan 22
671 31 Arvika
turist@arvika.se
057081790
Namn
Gunnarskogs Hembygdsgård
Adress
Skramlevägen
670 35 Gunnarskog
Kommun: Arvika
Eva Aasum
Beskrivning
Välbevarad hembygdsgård i centrala Gunnarskog.
Tillbaka
Historia