Skillingmark kyrka

Skillingsfors
Kyrkan byggdes 1689 och är restaurerad vid flera tillfällen. En altartavla, en dopfunt av täljsten samt en tennskål finns bevarade från en äldre kyrka.
Kyrkan byggdes 1689. Där finns en dopfunt från 1200-talet. En medeltida tennskål, ljuskrona av trä från 1700-talet, kyrkstöt från 1803 och ett exemplar av Karl XII:s bibel.
INFO
Plats
Arrangör
Eda-Köla Pastorat
Församlingshemmet
670 40 Åmotfors
eda-kola.pastorat@svenskakyrkan.se
Namn
Skillingmark kyrka
Adress
Skillingsfors
Kommun: Eda
Eda-Köla Pastorat
Beskrivning
Kyrkan byggdes 1689. Där finns en dopfunt från 1200talet. en medeltida tennskål, ljuskrona av trä från 1700-talet, kyrkstöt från 1803 och ett exemplar av Karl XII:s bibel. Kyrkan är vackert belägen vid Björklångens strand. den restaurerades vid flera tillfällen.
Vägbeskrivning
Skyltat Köla på rv 61, 4 km söder om Charlottenberg. Följ vägen, ta till höger vid trevägskorsningen strax efter Köla kyrka. Skyltat Skillingsfors.
Tillbaka
Besök hemsida
Kyrka