Skansen Hultet

Charlottenberg
Under 2:a världskriget, 1939-45, byggdes ett omfattande försvarssystem ut längs norska gränsen, särskilt i Värmland och Dalsland, sedan tyskarna invaderat och besatt Norge i april 1940.
Under 2:a världskriget byggdes ett omfattande försvarssystem ut längs norska gränsen, särskilt i Värmland och Dalsland, sedan tyskarna invaderat och besatt Norge i april 1940. Efter hand kom försvarssystemet att i området kring Eda omfatta 2 linjer, en nära gränsen och en några mil längre österut i höjd med Gunnarskog. En av dessa skansar, Hultet, har gjorts tillgänglig för allmänheten. Man kan besöka den på egen hand och informationsskyltar finns runt omkring på hela skansen. Möjlighet till guidad visning.
www.uppleveda.se/hultet
Öppettider
INFO
Plats
Skansen går att besöka året om, men lämpligaste tiden är maj-september.
Arrangör
Charlottenbergs Byalag
Bollgatan 13
673 31 Charlottenberg
obpihlstrom@telia.com
Namn
Skansen Hultet
Adress
673 92 Charlottenberg
Kommun: Eda
Christina Öster
Beskrivning
Skansen är öppen för allmänheten och ligger i en mycket kuperad terräng mellan Eda Glasbruk och Häljeboda.
Vägbeskrivning
Från väg 61 vid Eda glasbruk ta av mot Håvilsrud och följ sedan skyltning.
Tillbaka
Besök hemsida
Historia
Natursevärdheter