Segerstad

Vålberg
Segerstadshalvön är känd för sitt varierande landskap och som utpost mot Vänern.
Segerstads skärgård - Området är en del av den unika Vänerskärgården och här kan du uppleva känslan av orörd och ursprunglig skärgårdsnatur. Området består av ett 30-tal öar som tack vare att de är skyddade som naturreservat i stort sett saknar bebyggelse. De består främst av hällmarksskog och stränderna skiftar karaktär från rena sandstränder till klappersten och kala berghällar. Bland växter och djur återfinns i Vänerskärgården flera arter som annars bara lever i havsmiljö som fågelarterna roskarl och strandskata.

Segerstad by - Värmland har inte så många utpräglade bybildningar som övriga landskap, förutom Segerstad by. Byn är ett bra exempel på en radby, i stort sett orörd sedan flera århundraden ifråga om planläggningen, medan däremot husen naturligt nog blivit ombyggda och rätt förändrade. Inom byn ligger Segerstads gamla kyrkoplats, där en minnessten vittnar om att den medeltida kyrkan låg där fram till 1745.

Segerstadshalvön har varit uppodlad i ett par tusen år. På bergskrön och klipphyllor ligger bronsåldersrösen. Flera av rösena är stora och välbyggda. Från järnåldern finns gravfält i anslutning till gårdar och även två fornborgar.
INFO
Plats
Namn
Segerstad
Adress
549
660 50 Vålberg
Kommun: Karlstad
Beskrivning
Belägen vid Torsvikens badplats på Segerstadshalvön
Vägbeskrivning
E18 mot Oslo, tag av mot Segerstad.
Tillbaka
Besök hemsida
Historia
Hus & kulturmiljöer
Natursevärdheter