Säterleden

Koppom
Säterleden är en ca 7 km lång, kuperad och vacker vandringsled som följer den gamla sätervägen mellan Remjängs vattensåg/spånhyvel och Remjängssätern med många backar och svängar hit och dit.
I äldre tider var det den enda förbindelsen mellan byn och fäboden. Från Östervallskogshållet finns åtkomst till leden via en skogsbilväg som leder ända fram till sätern. Skogsbilvägen kan även användas av den som kommer vandrande från vattensågen och vill nå andra vandringsleder i närområdet för fortsatt vandring. Pilgrimsleden går i öst-västlig riktning förbi Remjäng och passerar drygt tre kilometer norr om Remjängssätern. Remjängsätern består av en för hemmanets markägare samfälld areal på ca 8 ha betesmark varav större delen nu är igenväxt med skog. I en öppning mitt på vallen finns 3 st stugor och uthus med stall för 9 st hästar. Privata markägare har byggt två av stugorna och 1920 uppfördes den större sk ”Hopstugan” samägd av markägarna. Stugorna är i gott skick och har alltid används som nattlogi av skogsarbetare, jägare och fiskare. Hopstugan fungerar också som sammanträdeslokal för jaktliga och skogliga angelägenheter. Fastighetsdomstolen har en gång hållit förhandling där angående en vägtvist. Den lilla öppna plätten runt stugorna och stallet underhålls av byborna, och varje sommar anordnas en säterdag. Sätern har beskrivits av Skogsvårdsstyrelsen som ”mycket vacker sätermiljö som är bevarad trots nyare bebyggelse”. På sätern finns spår efter en sk rökstuga från 1700-talet. Stugan fanns ännu kvar i början på 1900-talet och ett fotografi finns från 1910. Rökstugan hade en eldhäll mitt på golvet och ett rökfång med rökutsläpp i taket plus ett mindre rum med murstock för de personer som skötte om fäboden och kreaturen. Remjängssätern var fram tills den upphörde på 1920-talet, en av Sveriges sydligaste fäbodar. I västvärmlänskt säterbruk, hade traditionellt djuren fritt bete i hela skogen, och sätervallen fungerade mest som en inhägnad samlingsplats med kvällsutfodring för att locka hem korna till ladugården när det var dags att mjölka. Förutom en lång fäbodepok här sätern även en tradition som centrum för skogsdrift i denna del av västra Värmland. Under vintertid bodde upp till tio huggare och fem körare med hästar på sätern. Idag är sätern en populär samlingsplats för ortsbefolkningen och turister. Boka guide: Olle Henriksson, tfn 0571-222 37.
Öppettider
INFO
Plats
Karta finns i Eda kommuns skrift Naturpärlor.
Arrangör
Remjängs byalag
Fjäll
670 41 Koppom
Namn
Säterleden
Adress
Remjäng
670 41 Koppom
Kommun: Eda
Beskrivning
Vandringsled mellan Remjäng och och Remjängssätern.
Vägbeskrivning
1 km söder om Koppom från väg 177 ta höger mot Skillingmark, efter ca 5 km sväng vänster mot Östervallskog och följ sedan skyltning direkt till vänster mot Vattensåg.
Tillbaka
Vandringsled

Priser

Pristyp: Guidning
Pris: 300 kr