Rövarbro Skans - Naturreservat

Rövarbro Skans
Naturreservat vid sjön Lilla Noren.
Rövarbro skans är en markant uppstigande bergsklack med branta bergkanter och med fullvuxen gammal skog.

Berget har en höjd på 190 m och uppe på toppen är det en fin utsikt över sjön Lilla Noren. Fornborgen som ligger centralt i området uppfördes under folkvandringstiden.


För mer info: https://www.lansstyrelsen.se/orebro/besoksmal/naturreservat/rovarbro-skans.html
INFO
Plats
Arrangör
Länsstyrelsen i Örebro län
Stortorget 22
701 86 Örebro
lansstyrelsen@t.lst.se
0019193000
http://www.t.lst.se
Namn
Rövarbro Skans
Adress
Kommun: Karlskoga
Tillbaka
Besök hemsida
Natur