Pilgrimsled Svanskog

Svanskog
Vandra till Kyrkudden i Emneskogssjön, Svanskog i Säffle kommun. Här låg det så kallade Ämbeskogs eller Hedarne kapell. Kapellet övergavs troligen under 1500-talet.
Pilgrimsleden från Svaneholm till Kyrkudden underhålls och brukas än idag då man årligen gör pilgrimsmarsch. På senare tid har det gjorts en anslutningsled mellan Svanskog Hembygdsgård och Pilgrimsleden. Leden passerar bland annat hålväg, kolbottnar, järnvägsportal. Upplev Pipardalen och drick klart och kallt vatten ur en helig källa. Väl framme vid Kyrkudden finns raststuga och utedass. Längd är ca 14 kilometer.

Leden börjar i Vänersborg, går via Holms kyrka i Mellerud mot Edsleskogs kyrka i Åmåls kommun och slutligen via en omärkt del till Svanskog. Pilgrimsleden till Kyrkudden är en fortsättning på denna led.
Det var i slutet av 1990-talet som det genomfördes en inventering av de gamla medeltida pilgrimslederna genom Långserud mot Nidaros. Detta resulterade i en vandringsled från Ämneskogs kapell till Lönnskogs kapell och vidare mot Gladisvall i Glava. Medeltida härbergen timrades och placerades vid de båda kapellplatserna. Idag är stora delar av denna led inte underhållen.

PDF Pilgrimsvandring Svaneholm - Kyrkudden finns att skriva ut! Se dokument på högra sidan
Pilgrimsvandringarna i Sverige pågick under ca 500 år. Från år 1050 till år 1550. De förbjöds av Gustav Vasa år 1527, men pågick dock ännu några årtionden. Pilgrimerna kom båtledes från Västergötland till Sunnanå, varifrån de fortsatte norrut mot slutmålet Nidaros via Edsleskog.
Öppettider
INFO
Plats
Året om
Arrangör
Svanskog Hembygdsförening
Skogsgränd 15
662 50 Svaneholm
info@svanskogshembygdsforening.se
Namn
Svanskog Hembygdsgård
Adress
Skomakarevägen 15
662 50 Svanskog
Kommun: Säffle
Beskrivning
Vid Svanskog Hembygdsgård finns fler byggnader återuppförda som en handelsbod , skomakeri och gårdssmedja med mera.
Vägbeskrivning
Kör E45 från Säffle mot Åmål, följ skyltning Svaneholm/Svanskog. Hembygdsgården ligger på vänster sida i början av samhället.
Tillbaka
Besök hemsida
Natur
Vandra
Vandringsled