Nysunds kyrka

Åtorp
Sevärd träkyrka från 1638-1639 .Vackert belägen i Åtorp intill Letälven .
Träkyrka från 1638-39. Målad av Karlstads-målaren Petter Mård 1747 (änglar och moln). Målningarna är unika eftersom de aldrig övermålats eller förändrats. Takmålningarna konserverades 1998. Altaruppsats av Bengt Svensson 1694, kompletterad av Isak Schullström 1750-talet. Altaruppsatsen konserverades 2001. Predikstol av Bengt Svensson 1690, kompletterad Schullström 1758-59.

Kyrkan äger ljuskronor från 1600-1700-tal. Golvur, Olof Lungdelius 1760-tal. Gravhällar från 1600-1700-tal i kyrkans golv. Orgelfasad från 1885, ombyggd och förnyad 1960 av Magnusson, Göteborg. Kyrkans äldsta bevarade textil: kalkduk från 1794. Gammal dopängel som hänger ner från taket. Kyrkan är sommaröppen alla dagar kl 9-20.

Personlig guide för bussresor och dylikt kan beställas på telefon 0586-656 00
Guideinformation finns på svenska, tyska och engelska (även franska i Nysunds kyrka)
Öppettider
INFO
Plats
Öppet vardagar mellan klockan 9:00 till 16:00. Sommar öppet från efter midsommar den 27 juni mellan klockan 9:00 - 19:00
Arrangör
Degerfors Nysunds Församling
Jannelundsvägen 2
693 31 Degerfors
degerfors-nysunds.forsamling@svenskakyrkan.se
Namn
Nysunds Kyrka
Adress
Lidetorpsvägen
20
693 70 Åtorp
Kommun: Degerfors
Beskrivning
Nysunds socken bildades på 1630-talet då byarna utefter Letälven slogs ihop. Det blev då aktuellt att bygga en kyrka. Redan tidigare fanns ett kapell på nuvarande Sunds gårds ägor. Den kyrka som står här idag stod färdig 1639. Den var betydligt mindre och bestod av långhus med torn. Kyrkan blev ganska snart för liten och därför byggdes långhuset ut mot öster 1683. Korsarmarna tillfogades på 1740-talet. Så fick kyrkan sitt nuvarande utseende.
Tillbaka
Besök hemsida
Antikt
Guide
Historia
Hus & kulturmiljöer
Kyrka