Nordmarksbergs gruvområde

Nordmarkshyttan
I Nordmark, cirka 1 km öster om gruvmuseet finns Nordmarksbergs gruvfält. Ett område som varit aktivt från medeltiden och fram till 1962 där du idag hittar ett Värmlands mest välbevarade gruvfält.
Nordmarksberg är, tillsammans med Långban, Värmlands mest välbevarade gruvfält. Ett stort antal byggnader finns kvar sedan driften lades ner 1962. Till exempel två vackra trälavar över Gubbortsschaktet respektive Nygruveschaktet, spelhus till dessa lavar inklusive gruvspel, två gruvstugor, ett synnerligen stort och ståtligt magasin, med mera

Utsikten mot väster och Knisshöjden är också hänförande. Dessutom är de stora gruvöppningarna fängslande och lättillgängliga, då man i det stora dagbrottet bredvid magasinet kan gå ner i gruvan och fängslas av historien. Ett litet pittoreskt inslag här är hundratals borrhål i västra bergväggen, ett minne från Uddeholms testverk- samhet av borrstål. Längst i söder där Storgruvan tar slut, finns också lämningar av ett mycket gammalt bostadsområde.

Gruvfältet är beläget ca 700 m öster om Nordmarks kyrka och består av ett flertal större och mindre gruvöppningar. Fältet kan vid vägen som går förbi Nygruvelaven upp till skjutbanan delas upp i en nordlig och sydlig del.

Den sydliga delen består till största delen av ett stort dagbrott, vilket i folkmun kallas för Storgruvan. Detta stämmer inte riktigt, då det endast är den sydligaste delen av brottet som hör till den egentliga Storgruvan. Troligen var det i denna gruva som brytningen startade en gång i tiden. I detta sydliga komplex fanns från början ett flertal gruvor, vilka från söder till norr kallades för:
Storgruvan, Takgruvan, Pelaregruvan, Köpmannagruvan, Finngruvan och Gröngruvan.
INFO
Plats
Arrangör
Nordmarks Hembygdsförening och Gruvmuseum
Hembygdsvägen
682 93 Nordmarkshyttan
abrahamssonlisbeth@gmail.com
Namn
Nordmarksbergs gruvfält
Adress
Gruvgatan Herrgården
1
682 93 Nordmarkshyttan
Kommun: Filipstad
Tillbaka
Besök hemsida
Natur
Natursevärdheter
Historia