Lungsunds kyrka

Storfors
Kyrkan från 1643 ligger naturskönt vid sjön i Lungsund.
Kyrkan började uppföras 1643 vid stranden mellan Stora
Lungen och Öjevettern.
Den första lilla kyrkan var ett timrat långskepp. År 1681
utvidgades kyrkan och en tornbyggnad tillkom. Mellan åren
1722-26 byggdes de båda korsarmarna. Ytterväggar och tak
täcktes med spån.
En restaurering 1887 gick hårt åt kyrkans utseende, men
1954 återställdes dess 1700-tals karaktär. Den skulpterade
vapenskölden och epitafiet i kyrkan minner om Johan Linroth
(1653-1720) på Bjurbäcken och hans hustru. Den fina
orgeln i Kristinehamns gamla kyrka flyttades 1859 till Lungsund.
Den skulpterade fasaden är kvar, men övriga delar av
1600-tals orgeln ersattes 1933.
Lungsunds kyrka ligger vackert vid vattnet och är mycket
välbesökt sommartid. Den är också omtyckt dop- och vigselkyrka
INFO
Plats
Arrangör
Namn
Lungsunds kyrka
Adress
Storfors
Kommun: Storfors
Tillbaka
Besök hemsida
Kyrka