Lövåsudden Fornminnesplats

Glava
På denna fornminnesplats utanför Arvika kan du se ett jätteröse, rester av hällkistor och Värmlands största bronsåldersröse.
Vid denna fornminnesplats finns ett jätteröse med rester av hällkistor, samt Värmlands största bronsåldersröse.
INFO
Plats
Arrangör
Arvika Turistbyrå
Storgatan 22
671 31 Arvika
turist@arvika.se
057081790
Namn
Lövåsudden, Glava
Adress
Unnamed Road
670 20 Glava
Kommun: Arvika
Vägbeskrivning
Belägen på en udde i Glafsfjorden strax öster om Glava, 35 km sydväst om Arvika.
Tillbaka
Historia
Hus & kulturmiljöer