Lökene gravfält

Lökene
Strax norr om Grums tätort i Lökene finns två förhistoriska gravfält som tillsammans består av 50 högar.
Gravarna är inte undersökta men det undersökta och borttagna gravfältet, som låg alldeles intill, innehöll krukskärvor, järnfragment, bronsring och brynsten som daterades till vikingatiden, 800-1500 e.Kr.
INFO
Plats
Arrangör
Kontaktcenter Grums kommun
Sveagatan 77
664 80 Grums
turism@grums.se
Namn
Lökene
Adress
Kommun: Grums
Vägbeskrivning
Strax norr om Grums tätort.
Tillbaka
Besök hemsida
Historia
Vänern