Lakenesjöns fvof

Lakene
Välkommen att fiska i Lakenesjön, fiskekort går att köpas på plats.
Lakenesjön ingår i delavrinningsområde som SMHI kallar för Utloppet av Lakenesjön. Medelhöjden är 205 meter över havet och ytan är 47,67 kvadratkilometer. Det finns ett avrinningsområde uppströms, och räknas det in blir den ackumulerade arean 85,64 kvadratkilometer. Lovisebergsälven (Välån) som avvattnar avrinningsområdet har biflödesordning 2, vilket innebär att vattnet flödar genom totalt 2 vattendrag innan det når havet efter 334 kilometer. Avrinningsområdet består mestadels av skog (66 %). Avrinningsområdet har 9,55 kvadratkilometer vattenytor vilket ger det en sjöprocent på 20 %.
Fiskarter som finns i sjön är abborre, gädda, sik, laxöring, nors (slom) och lake.
INFO
Plats
Arrangör
Hagfors Turistinformation
Dalavägen 10
683 80 Hagfors
turist@hagfors.se
Namn
Lakenesjön
Adress
Lakenesjön
683 94 Lakene
Kommun: Hagfors
Beskrivning
Lakenesjön är en sjö i Hagfors kommun i Värmland och ingår i Göta älvs huvudavrinningsområde. Sjön är 35,5 meter djup, har en yta på 9,37 kvadratkilometer och befinner sig 117 meter över havet. Vid provfiske har bland annat abborre, gers, gädda och lake fångats i sjön.
Tillbaka
Besök hemsida
Aktiviteter
Natur
Fiske