Kväggeshyttans bygdegård

Storfors
Bjurtjärns byalag äger bygdegården i Kväggeshyttan där det anordnas aktiviteter året runt.
År 1867 beslutades om byggandet av Åtorps Skola, som uppfördes av zinnersten , vilka tillverkades i Kväggeshyttan År 1932 – 33 tillbyggdes huset med en stor skolsal samt gymnastiksal och lärarinnesal på övre våningen. År 1955 upphörde undervisningen, i samband med byggandet av Tåbäckens skola. Dåvarande Ullvätterns Kommun skänkte därmed huset till Bjurtjärns församling. År 1959 invigde dåvarande Biskop Borgenstjärna lokalerna. Huset hade då renoverats och en kyrksal iordningställts av Bjurtjärns församling. År 1973 förseddes huset med vatten, avlopp och toalett. År 1990 önskar Bjurtjärns församling avyttra byggnaden, i samband med renoveringen av Bjurtjärns Kyrka. År 1990 sammankallades de boende i området. frågan som dryftades om det fanns ett intresse att överta byggnaden och bilda ett byalag. Den 6 dec samma år bildades en interimstyrelse för det nybildade byalaget.
INFO
Plats
Arrangör
Bjurtjärns byalag
Kväggeshyttan Fåfängan
681 91 Kristinehamn
info@bya-lag.se
Namn
Kväggeshyttans bygdegård
Adress
Kväggeshyttan
Storfors
Kommun: Storfors
Beskrivning
Kväggeshyttans byalag äger bygdegården i Kväggeshyttan där många arrangemang anordnas.
Tillbaka
Besök hemsida
Hembygdsgård