Köla kyrka

Åmotfors
Kyrkan invigdes 1702. Sevärt är dopfunten från 1200-talet och lillklockan med den heliga Birgitta från senmedeltiden.
I december 1701 påbörjades inredningsarbetna av bröderna Anders och Måns Rank från Filipstad. Kyrkan invigdes den 21 september 1702 av biskop Bengt Cameen. Vid senare reparationer visade det sig att det fanns 2 gravkamrar under det gamla kontoret med inte mindre än 21 kistor, huvudsakligen från 1600- och 1700talet. Sevärt: dopfunten från 1200-talet, lillklockan med den Heliga Birgitta på från senmedeltiden.
INFO
Plats
Arrangör
Eda-Köla Pastorat
Församlingshemmet
670 40 Åmotfors
eda-kola.pastorat@svenskakyrkan.se
Namn
Köla kyrka
Adress
Köla kyrka
Åmotfors
Kommun: Eda
Eda-Köla Pastorat
Beskrivning
I december 1701 påbörjades inredningsarbetena av bröderna Anders och Måns Rank från Filipstad. Kyrkan invigdes den 21 september 1702 av biskop Bengt Cameen. Vid senare reparationer visade det sig att det fanns 2 gravkamrar under det gamla kontoret med inte mindre än 21 kistor, huvudsakligen från 1600- och 1700-talet. Sevärt: dopfunten från 1200-talet, lillklockan med pilgrimsmärke på från senmedeltiden.
Vägbeskrivning
Från Rv 61 ca 5 km, skyltat mot Köla, Valfjället.
Tillbaka
Besök hemsida
Kyrka