Klockstapeln i Charlottenberg

Charlottenberg
Byggd av Olof Andersson, Charlottenberg efter ritningar av K. Martin Westerberg, Stockholm. Bygget påbörjades våren 1956 och blev klart för invigning den 24 mars 1957.
Invigdes 24 mars 1957 av Gert Borgenstierna, ritad av arkitekt Karl Martin Westerberg, Stockholm redan 1949. Byggnaden påbörjades våren 1956 av Olof Andersson, Charlottenberg. Båda klockorna är gjutna av firman Bergholtz i Stockholm, den stora väger 600 kg och den lilla 375 kg. Klockstapeln är 27 m hög.
INFO
Plats
Arrangör
Eda-Köla Pastorat
Församlingshemmet
670 40 Åmotfors
eda-kola.pastorat@svenskakyrkan.se
Namn
August Spångbergs Park
Adress
Torget
673 31 Charlottenberg
Kommun: Eda
Kajsa Nyholm
Beskrivning
Parken ligger vid biblioteket i centrala Charlottenberg. Här finns också en klockstapel och boulebana.
Vägbeskrivning
Parkering på torget, parken ligger mellan kommunhuset och biblioteket.
Tillbaka
Besök hemsida
Arkitektur
Historia