Kittelfältet - Naturreservat

Brattforsheden
Kittelfältet vid Alsterstjärnarna är ett område som är perforerat av dödisgropar sedan istiden.
Groparna är kraterliknande fördjupningar efter isberg som legat inbäddade i sanden. Ordet ”dödis” kommer av att isberget fastnat i bottnen och inte kan röra sig, till skillnad mot inlandsisen som hela tiden rörde sig som en stor massa och därför kallas ”levande is”. De största och djupaste groparna har små sjöar. Sundstjärn har turkosfärgat vatten beroende på förekomsten av ett växtplankton i vattnet. Kring Alsterstjärnarna och västerut mot Sundstjärnen växer äldre tallskog.

Reservatet bildades för att bevara Kittelfältets ytformer. Syftet är även att bevara skogsbestånden intakta på grund av deras pedagogiska betydelse för förståelsen av naturföreteelsen. Området ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000.

Djur och växter - Växtligheten domineras av renlavar, ljung och kråkris. I tjärnarna växer notblomster och på torvmarkerna kan man se skvattram och dvärgbjörk. Matt- och plattlummer påträffas sparsamt i området, liksom det sällsynta halvgräset plattstarr.

Fågelfaunan hyser bland annat trädlärka, nattskärra, trädpiplärka och taltrast. Ibland kan smålom och storlom göra korta besök i tjärnarna. Knipa med ungar kan man se i de större tjärnarna.

Text är hämtat från https://www.lansstyrelsen.se/varmland/besoksmal/naturreservat-i-varmlands-lan/kittelfaltet.html där du kan läsa mer om naturreservatet.

Vägbeskrivning:
Ta väg 63 mellan Karlstad och Filipstad. Vägskyltning finns till reservatet ca 4 km söder om Brattfors. Det finns en parkering vardera i norra resp södra delen.
INFO
Plats
Arrangör
Länsstyrelsen Värmland
Våxnäsgatan 5
651 86 Karlstad
varmland@lansstyrelsen.se
Namn
Brattforsheden
Adress
Kommun: Filipstad
Beskrivning
Brattforsheden är ett Naturvårdsområde bestående av ett antal naturreservat med fina möjligheter till vandring i olika typer av natur.
Tillbaka
Besök hemsida
Natur
Natursevärdheter
Vandra
Brattforsheden