Kärlek mellan månar

Filipstad
"Liksom spiror stiger hennes verk"
Ditte Reijers utsmyckning gjord av lärkträ och rostfri plåt.
Kärlek mellan månar -"Liksom spiror stiger hennes verk"
Ditte Reijers utsmyckning är gjord av lärkträ och rostfri plåt.
De smala stativen är gjorda i lärkträ.De sträcker sig upp mot skyn, det ena spiralvridet och det andra i format av en vågrörelse. Verket avtecknar sig på ett visst avstånd från rastplatsen, förankrat vid ett stenblock.
Den som vill rasta ordentligt tar en promenad upp till "månkärleken"


Ingår i projektet Kulturriket- Ett gränslöst projekt.
Projekt KulturRiket har gett 36 konstnärer utsmyckningsuppdrag på 46 rastplatser i sex mellansvenska län.
Erbjuder alla invånare och turister som besöker den olika rastplatserna ett stycke kultur vid sidan om kaffepausen
INFO
Plats
Arrangör
Filipstads Turistinformation
Viktoriagatan 8
682 30 Filipstad
turism@filipstad.se
Namn
Dammtjärns rastplats
Adress
Dammtjärns rastplats väg 63
Filipstad
Kommun: Filipstad
Vägbeskrivning
Från Filipstad kör Rv 63, ca 5 km mot Karlstad. Rastplatsen ligger intill riksvägen på vänster sida.
Tillbaka
Besök hemsida
Konst
Värmländsk konst