Horsstomyren-Storberget

Sysslebäck
Vandring i ett naturreservat med rik flora och fauna, i anknytning till Långberget.
Karta finns på Långbergets Sporthotell.
Naturreservat som är skyddat för att bevara ett myrlandskap av speciell karaktär och dess rika flora och fauna.
Variationen av naturtyper i reservatet gör att många olika arter finns här. Exempelvis växer björnbrodd, strandlummer och kärrull i myren. Sumpnycklar bedöms ha ett av länets största bestånd i Horsstomyren.
Ett flertal fågelarter trivs i reservatet. Man kan se trana och flera olika vadare, såsom gluttsnäppa och grönbena, samt änderna knipa och kricka. Även orre och dalripa finns i området.
De däggdjur som är vanligast är älg, hare och räv, men även mård, lo och björn vandrar i området.

Karta finns på Långbergets Sporthotell.
Öppettider
INFO
Plats
Sommar
Arrangör
Långbergets Sporthotell
Hotellvägen 1
680 60 Sysslebäck
info@langberget.se
Namn
Långbergets Sporthotell
Adress
Hotellvägen 1
680 60 Sysslebäck
Kommun: Torsby
Beskrivning
Långbergets enskilda läge, 630 möh, med en fantastisk panoramautsikt, inbjuder till spännande aktiviteter och fina naturupplevelser.
Vägbeskrivning
11 km nordost om Sysslebäck. Skyltat från väg 62.
  • Anpassad toalett
  • Permobil
  • Ramp
  • Rullstol
Tillbaka
Besök hemsida
Djur
Natur
Vandra