Hällemyren - jordkula/ backstuga.

Värmlands Nysäter
Det är över hundra år sedan jordkulan först användes som bostad. En lättare vandringsled i vacker natur leder till denna historiska kulturmiljö i Säffle kommun.
Vid den sanka Hällemyren anlades ett antal jordkulor, backstugor och torp under 1800-talet flesta husen försvann efter några generationer. En av Hällemyrens jordkulor, restaurerades under 1980-t av Gillberga Hembygdsförening under ledning av bygdens torpforskare Ivan Johansson. Den förste bebyggaren på Hällemyren var enligt husförhörslängderna ”Engvakten”, Anders Jansson, född 1794. Ar 1818 står han skriven på Hällemyren tillsammans med hustrun Maria Eriksdotter, född 1778. En stig leder till Jordkulan. Enligt husförhörslängderna var stället bebott mellan 1818 och 1886 och som mest bodde 10 personer i jordkulan som har en golvyta på knappt 8 kvadratmeter. I ett sockenstämmoprotokoll från 1850-talet fann man dock uppgifter om att prosten P. Brelin skänkt "timmer till trenne stocklag ovan jord, jämte bräder därtill". Jordkulan ligger i Kålsäter, Jordkulan var bebodd ända fram till år 1886 ca och är unik i sitt slag. I det 8 kvadratmeter lilla utrymmet bodde det 10 personer! En lättare vandringsled i vacker natur leder till denna historiska kulturmiljö. Längd på leden är ca 1 km. Gratis broschyr om Hällemyren finns på Säffle turistbyrå samt Lantmäteriets terrängkartor som finns att köpa. Du kan också skriva ut.
Öppettider
INFO
Plats
Året runt
Arrangör
Gillbergas Hembygdsförening
661 95 Värmlands Nysäter
kansli@gillbergahembygd.com
Namn
Hällemyren
Adress
Kålsäter
661 95 Värmlands Nysäter
Kommun: Säffle
Beskrivning
Hällemyren är en myr som en gång varit uppodlad men som nu är igenväxt med skog. Från bilväg leder en snitslad gångstig fram till jordkulan som är väl värd ett besök.
Vägbeskrivning
Från Säffle Rv 175 norrut, mot Kolsäter strax norr om Gillberga kyrka. Strax innan Kolsäter samhälle, tag av till höger upp i allén mot Emilsdals gård. Från allén är vägen till Hällemyren markerad.
Tillbaka
Besök hemsida
Hus & kulturmiljöer
Vandra
Vandringsled