Geijersdalsmossen - Naturreservat

Brattforsheden
Geijersdalsmossen är en stor, orörd gölmosse med sanddyner. Den till synes karga vildmarksmiljön har ett karakteristiskt fågelliv.
Området är en del av Brattforshedens mäktiga randdelta som bildades vid inlandsisens avsmältning. Hela mossen vilar på sand, vilket inte minst märks på de flygsanddyner som sträcker sig över myrens södra delar. Dynerna bildades då den plana deltaytan höjde sig över havets yta. Vinden kom då att påverka ytan och höga sanddyner bildades.

Geijersdalsmossen är en så kallad gölmosse, vilket innebär att området har en hel del små ”tjärnar” med öppet vatten. Tillsammans med kärrpartierna gör detta att fåglar som smålom, sångsvan, ljungpipare, storspov, tofsvipa, grönbena, orre och trana trivs på mossen. Bland tättingar finner man främst gulärla, ängspiplärka och buskskvätta.

Geijersdalsmossen har också en del vandringsstigar och Brattforsleden går även genom reservatet.

Vägbeskrivning:
Längst med rv 63 Karlstad - Filipstad ca 1,5 km söder om Brattfors svänger du av vid skylten Geijersdalsmossen. Ett par km längs vägen finns rastplatsen Djupa dalen där det går att parkera och starta sin vandring.

Vill du läsa mer om området https://www.lansstyrelsen.se/varmland/besok-och-upptack/naturreservat-i-varmlands-lan/geijersdalsmossen.html
INFO
Plats
Arrangör
Länsstyrelsen Värmland
Våxnäsgatan 5
651 86 Karlstad
varmland@lansstyrelsen.se
Namn
Brattforsheden
Adress
Kommun: Filipstad
Beskrivning
Brattforsheden är ett Naturvårdsområde bestående av ett antal naturreservat med fina möjligheter till vandring i olika typer av natur.
Tillbaka
Besök hemsida
Natur
Natursevärdheter
Vandra
Brattforsheden