Gamla kyrkplatsen Stommen, Järnskog

Koppom
Här låg Järnskogs kyrka före 1699.
En av Stommenkyrkans klockor som blev gjuten 1557, finns nu i klocktornet på Järnskog kyrka, den s.k. Lillklockan.
Öppettider
INFO
Plats
Tillgängligt så länge vädret tillåter.
Arrangör
Eda-Köla Pastorat
Församlingshemmet
670 40 Åmotfors
eda-kola.pastorat@svenskakyrkan.se
Namn
Gamla Kyrkplatsen, Stommen, Järnskog
Adress
Stommen
670 41 Koppom
Kommun: Eda
Beskrivning
Här låg Järnskogs kyrka före 1699.
Tillbaka
Besök hemsida
Kyrka