Gamla kyrkplatsen, Klevene

Skillingsfors
Här låg Skillingmarks kyrka före 1689.
Sommartid hålls ibland någon friluftsgudstjänst här.
INFO
Plats
Arrangör
Eda-Köla Pastorat
Församlingshemmet
670 40 Åmotfors
eda-kola.pastorat@svenskakyrkan.se
Namn
Gamla kyrkplatsen, Klevane
Adress
Klevane
670 43 Skillingsfors
Kommun: Eda
Beskrivning
Här låg Skillingmarks kyrka före 1689.
Tillbaka
Besök hemsida
Kyrka