Fredsmonumentet i Morokulien

Morokulien
Se det unika Fredsmonumentet i Morokulien, som restes av Svenska Freds och Norges Fredslag 1914, mitt på gränsen mellan Sverige och Norge.
Freden mellan Sverige och Norge fastställdes den 16 augusti 1814. Etthundra år senare invigdes Fredsmonumentet inför 12 000 åskådare som även fick lyssna till tal av Stortingspresident Lövland, biskop von Scheele och Svenska Freds ordförande Carl Sundblad. Fredsmonumentet är 18 meter högt och byggt i vit granit från Idefjorden. Arkitekten hette Lars Johan Lehming. Tanken bakom utformingen av Fredsmonumentet är ett gemensamt fundament varur de två länderna vuxit upp bredvid varandra och högst upp står en norrman och en svensk och räcker varandra händerna - gränsen går rakt mellan dem. Möjlighet till guidad visning.
Öppettider
INFO
Plats
Tillgänglighet
Tillgängligt året runt. Firar årsdag 16 augusti.
Arrangör
Eda Kommun
Box 66
673 22 Charlottenberg
kommun@eda.se
Namn
Fredsplatsen Morokulien
Adress
Fredsmonumentet
673 93 Morokulien
Kommun: Eda
Beskrivning
Fredsplatsen Morokulien är ett unikt område kring Fredsmonumentet, kring riksgränsen mellan Sverige och Norge mellan riksväg 61/riksveg 2 och Järnvägen mellan Stockholm och Oslo. Fredsmonumentet är rest till hyllning av freden sedan 1814. Här finns även gränsröse nr 67 från 1754 samt en Fredsklocka i en pagod - en gåva från Syd-Korea år 2014. Fredsplatsen kan hyras för utställningar eller andra evenemang.
Vägbeskrivning
Riksväg 61 ända fram till riksgränsen mot Norge.
Tillbaka
Besök hemsida
Historia
Hus & kulturmiljöer