Fredsklockan

Morokulien
Se den unika fredsklockan i sin pagod, som skänktes till Morokulien av The World Peace Bell Park i Sydkorea till Fredsmonumentets 100-års jubileum 16 augusti 2014.
Det finns nu tre fredsklockor i världen. Förutom den i Morokulien så finns det en i The World Peace Bell Park i Hwacheon i Sydkorea, samt en vid Voksenåsen i Oslo. Dessa ska ringa in fred över världen samtidigt, vid t.ex. FNs fredsdag 21 september.
INFO
Plats
Tillgänglighet
Arrangör
Eda Kommun
Box 66
673 22 Charlottenberg
057128100
Namn
Fredsplatsen Morokulien
Adress
Fredsmonumentet
673 93 Morokulien
Kommun: Eda
Beskrivning
Fredsplatsen Morokulien är ett unikt område kring Fredsmonumentet, kring riksgränsen mellan Sverige och Norge mellan riksväg 61/riksveg 2 och Järnvägen mellan Stockholm och Oslo. Fredsmonumentet är rest till hyllning av freden sedan 1814. Här finns även gränsröse nr 67 från 1754 samt en Fredsklocka i en pagod - en gåva från Syd-Korea år 2014. Fredsplatsen kan hyras för utställningar eller andra evenemang.
Vägbeskrivning
Riksväg 61 ända fram till riksgränsen mot Norge.
Tillbaka
Morokulien
Hus & kulturmiljöer