Fredros

Fredros
Vandringsleder, stenbro, flottningsrännor, herrgård, rullstensås, vacker natur, sjöar, älv, och ö. Det är bara ett axplock av vad Fredros norr om Arvika har att bjuda på.
Under 1700-talet blomstrade Fredros som brukssamhälle p.g.a. rikedomen på skog och forsar. Här fanns både kopparhytta och järnbruk. Från denna tid står det timrade spikmagasinet i två våningar kvar. Järn- och koppardriften ersattes av skogsbruket och om denna tid minner en av länets få bevarade flottningsrännor i trä. Flottningsrännan leder fram till en vacker stenvalvsbro över Bruksälven.

Vid närbelägna Fredros herrgård startar den 21 km långa vandringsleden Finnvägen. Leden går till Bogens kyrka och var förr den enda förbindelsen norrut. Finnvägen ansluter vid Aborrsjön till ett omfattande system av vandringsleder och har även anslutningar till Ängenleden och Finnleden. Leden passerar Pipoberget (378 m ö h), Gunnarskogs högsta punkt.

Söder om Fredros finns en tydlig rullstensås som vid badplatsen bildar en 200 m lång udde ut i sjön Stor-Treen. En kilometer söderut höjer sig åsen igen och bildar Långön.
INFO
Plats
Arrangör
Arvika Turistbyrå
Storgatan 22
671 31 Arvika
turist@arvika.se
057081790
Namn
Fredros
Adress
Kommun: Arvika
Tillbaka
Historia
Hus & kulturmiljöer
Natursevärdheter