Fiska i Vänern

Säffle
Naturskönt fiske och ett Eldorado för sportfiskar i och vid Vänerns strand.

Vänern, Västeuropas största insjö med maxdjup på 106 meter och ett medeldjup på 27 meter erbjuder fantastiska fiskemöjligheter för sina besökare. Det finns 35 olika fiskarter i Vänern som gös, sik, gädda och lax för att nämna några arter. Störst av Vänerlaxarna är Gullspångslaxen, den är också världens största insjölax som kan väga över 20 kg. Det krävs inget fiskekort för att fiska i Vänern men det finns fiskeregler som måste följas.

Fisket är fritt i huvudsak är allt vatten inom 300 meter från fastlandet eller från ö med minst 100 meter längd fritt. Undantag av fredningsområden, vissa fiskevårdsområden och förbud av fiske på enskilda arter. I Säffle krävs det fiskekort i Byälven även vid utloppet av Byälven och runt Duse Udde då det är fiskevårdsområde. Icke fenklippt lax och öring: fångst av lax och öring som inte är märkt genom att fettfenan är bortklippt är förbjuden under hela året. Läs Länsstyrelsens broschyr om fiskeregler i Vänern här

Svenska Fiskeregler är en gemensam webb för fiske av Sveriges Länsstyrelser, Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket. Svenska Fiskeregler innehåller förenklade regeltexter gällande fiskeregler och dess utbredning längs kusterna och i de fem stora sjöarna Vänern, Vättern, Hjälmaren, Mälaren och Storsjön.

Öppettider
INFO
Plats
När du vill, beroende på regler.
Arrangör
Länsstyrelsen Fiske i Vänern
Våxnäsgatan 5
653 40 Karlstad
Namn
Säffle kommun
Adress
Kanaltorget 1
661 30 Säffle
Kommun: Säffle
Beskrivning
Säffle kommuns Stadshus ligger vid Kanaltorget, centalt belägt i Säffle.
Vägbeskrivning
Avfart mot centrum från E45 vid Billerudsgatan, sväng vänster på Västra Storgatan
Tillbaka
Besök hemsida
Vänern
Fiske