Fiska i Sjönsjö FVOF

Säffle
Välkommen att fiska i Sjönsjö i Säffle. Sjön är 8 meter djup och befinner sig 53 meter över havet. Här kan du fiska gädda, abborre och gös.
Fiskekortet gäller för fiske med handredskap såsom metspö, kastspö och pimpel. Fiske med drag efter motordriven bår får ske med ett spö med ett bete per person. Max 3 gösar per dygn får fångas. Minimilängd för gös är 45 centimeter. Vid köp av årskort berättigar detta till fiske med ståndkrok för vintermete inom Sjönsjö FVOF. Under 16 år fiskar man gratis. Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas. Fiskekortet ska vid fiske ovillkorligen medföras samt vid begäran uppvisas vid förfrågan av fisketillsyningsman eller fiskerättsägare. Överträdelser av gällande bestämmelser beträffande fiskesätt och fiskeområde med mera medför åtal samt kortets indragande. Fiskekortet kan du köpa på Säffle turistbyrå.
Öppettider
INFO
Plats
Året runt.
Arrangör
Säffle turistbyrå
Brovillan, Kanalområdet
661 80 Säffle
tourist@saffle.se
Namn
Sjönsjö, Tveta
Adress
532
661 94 Säffle
Kommun: Säffle
Beskrivning
Välkommen att fiska i Sjön Sjö vid de vackra omgivningarna i Tveta. Här kan du fiska gädda, abborre och gös.
Vägbeskrivning
Från Säffle kör E45 mot Åmål, sväng av vid Tveta kyrka.
Tillbaka
Besök hemsida
Fiske

Priser

Pristyp: År
Pris: 220 kr
Pristyp: Månad
Pris: 100 kr
Pristyp: Dag
Pris: 40 kr