Ekshärads kyrkogård - järnkorsen

Ekshärad
Besök Ekshärads kyrkogård, vackert belägen med utsikt över Klarälven och se de kända järnkorsen!
På kyrkogården finns ett helt unikt kulturarv bevarat. Över 450 smidda järnkors, huvudsakligen från 1700- och 1800-talet finns bevarade. Fram till början av 1900-talet var järnkors vanliga på kyrkogårdarna runt om i Värmland, men eftersom att de inte var funktionella och dessutom omoderna började de försvinna. På många ställen slängde man dem eller såldes som skrot. Så gjorde man även i Ekshärad, där man tog bort de flesta korsen och la dem på hög i utkanten av kyrkogården. På 1920-talet valde man dock att sätta tillbaka de kors som man visste var de stått vid sina gravar. 1927, i samband med restaurering av kyrkan togs även de kvarvarande korsen fram och sattes upp i en grupp strax söder om kyrkan, detta gör Ekshärads kyrkogård till en unik plats att besöka!
INFO
Plats
Tillgänglighet
Arrangör
Ekshärads Församling
Ekesbergsv. 1, Box 34
683 60 Ekshärad
eksharad.pastorat@svenskakyrkan.se
Namn
Ekshärads kyrka
Adress
Klarälvsvägen
683 61 Ekshärad
Kommun: Hagfors
Beskrivning
Ligger centralt i Ekshärad, nära butiker, restauranger med mera.
Vägbeskrivning
Centralt i Ekshärad. 100 km norr om Karlstad efter väg 62.
Tillbaka
Besök hemsida
Kyrka
Historia
Hus & kulturmiljöer
Kultur
Gratis