Ekesrundan, Ekshärad

Ekshärad
Kortare vandringsled vid Ekesberget, Ekshärad.
LÄNGD:
2 km orange markering

BESKRIVNING:
Stigen går upp i slalombacken och runt Stora Ekesberget.
INFO
Plats
Arrangör
Hagfors Turistinformation
Dalavägen 10
683 80 Hagfors
turist@hagfors.se
Namn
Ekesrundan, Ekshärad
Adress
Kyrkheden Stugbyn
14
683 61 Ekshärad
Kommun: Hagfors
Beskrivning
Stigen går upp i slalombacken och runt Stora Ekesberget.
Tillbaka
Besök hemsida
Vandra