Cykelled Hyttleden

Karlskoga
Skyltad cykelled med utgångspunkt från Karlskoga centrum.
Den här leden är ca 50 km lång.
Alla Karlskogas cykelleder startar på Alfred Nobels torg och är märkta med blå skyltar med en cykel på.

Passera Karlskoga flygplats och byn Kilsta. Efter det tar grusvägen vid och du cyklar genom ett öppet landskap. Vid Äspedalen gör vägen en 90 graders sväng. Efter ett tag kommer det en vägbom som är stängd 15/9 - 1/5 men du fortsätter
rakt fram på en slingrande vacker väg, som så småningom följer sjön Lonnen, den första sjön i vattensystemet ”Bergslagskanalen”. Lunnedet blir en naturlig rastplats med tillgång till bad, mat, kaffe och sevärdheter i form av slussar vid
Knappfors, där också den 700 år gamla eken står. De gamla sinnerstenshusen står sommartid öppna med lanthandel, utställningar, smedja och en kvarn. Leden fortsätter sedan mot Lonnhyttan, där en bergsmanshytta en gång funnits vid forsen.
Fortsätt mot Torpskog längs Kedjans dalgång och sedan mot Tavlan, som är en liten by med kapell och klocktorn. Sväng vänster vid Tavlan och följ gamla Lokavägen uppe på rullstensåsen med hisnade branter på sina ställen. Ta vänster mot Västra Kärne.
I kulturlandskapet mellan Västra och Östra Kärne blir åsen flackare och bredare. Här finns också tydliga spår efter inlandsisen. När den började smälta, tappade den ibland stora isstycken, som blev begravda i grus och slam.

De hål som uppstod när isen smälte kallas dödis gropar. I sådana gropar ligger sjöarna Östern, Västern och Tiljern. Passera över väg 205 och fortsätt mot Östra Kärne.
Du åker förbi gamla bergsmansgårdar, som är typiska för Karlskogas bebyggelse under bergsmanstiden. Bergsmän hade andelar i eller ägde själva gruvor och hyttor.
Lerälvens dalgång med åkrar och ängar är typisk för de odlade trakterna i Karlskoga. I Granbergsdal fi nns en väl bevarande hytta, som togs i drift år 1642. Den var från början en så kallad mulltimmerhytta.
Efter en rad ombyggnationer och förbättringar hölls den i drift till år 1925. Här kan man sommartid dricka kaffe i kaffestugan och är man lite äventyrlig kan man övernatta i en hyttkammare.
Sedan fortsätter du mot Karlskoga och passera Granbergsdalsskola på höger sida. När du kommer till Lerängen fortsätter du på väg 243 som övergår till Noravägen när du kommer in i Karlskoga.
Avslutningsvis följer du skyltningen till centrum.

Karta finns att hämta på Karlskoga turistbyrå.
INFO
Plats
Arrangör
Vandrings- och cykelleder. Kultur- och Föreningsförvaltningen.
Centralplan 7
691 83 Karlskoga
Namn
Cykelled Hyttleden
Adress
Karlskoga
Kommun: Karlskoga
Vägbeskrivning
Sträckning, sevärda områden: Alfred Nobels torg - Karlberg - Kilsta - Lunedet - Knappfors - Lonnhyttan - Kedjans dalgång - Tavlan - Lokaåsen - Västra och Östra Kärne - Malmhöjden - Lerälvens dalgång - Granbergsdal - Älgåsen - Björkborn - Karlskoga Prostgård - Karlskoga centrum
Tillbaka
Besök hemsida
Aktiviteter
Cykla
Sport & motion