Brosjön - fågellokal

Värmlandsbro
En av Sveriges främsta lokaler för fågel finns i Säffle!
Den vidsträckta strandängen breder ut sig i landskapet, blöt och välgödd av slam från Slöans och Kåsebäckens översvämningar. För många fåglar är detta den perfekta miljön. Våtmarken övergavs på 50-talet. Idag brukas den igen kor och kalvar betar och området har rensats från sly och buskar. Detta har gjort att fåglarna trivs. På våren och hösten rastar hundratals gäss, sångsvanar och tranor här, tillsammans med många andra fåglar på deras väg mot häckningsområden eller övervintringsområden. Totalt är över 200 olika fågelarter rapporterade från Brosjön. Du kan bland annat se tofsvipa, småfläckig sumphöna, grönbena och dubbelbeckasin. Torn för bättre sikt finns. Länsstyrelsen har gjort en ny folder över Brosjön, den finns att få gratis på Säffle turistbyrå. Om du vill kan du själv skriva ut den.
Öppettider
INFO
Plats
När du vill
Arrangör
Säffle Turistinformation
Västra Storgatan 3
661 80 Säffle
tourist@saffle.se
Namn
Brosjön, Värmlandsbro
Adress
Brosjön
Värmlandsbro
Kommun: Säffle
Beskrivning
Brosjön ligger på vänster sida strax efter samhället.
Vägbeskrivning
Kör E45 från Säffle mot Karlstad, i Värmlandsbro sväng vänster efter V-Brogrillen.
Tillbaka
Besök hemsida
Djur