Brattfors Brandfält - Naturreservat

Brattforsheden
Sommaren 1992 brann ett stort skogsområde sydväst om Brattfors och där efter blev ett naturreservat för att bevara och forska på den unika natur och fauna som ni finns på platsen.
Brattfors Brandfält bestod före branden av tallskog med lingonris och olika lavar på marken. Skogen var normalt skogsbrukad och trädens ålder varierade från ca 10 till 80 år. I myrområden kan enstaka tallar ha nått betydligt högre ålder. Intensiteten i branden varierade starkt inom området.

Reservatet bildades för att bevara ett brandfält och låta dess karaktäristiska vegetation och djurliv utvecklas fritt utifrån områdets naturliga förutsättningar. Området ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000.
I barrskogar utgör branden en viktig ekologisk faktor och återkommande skogsbränder skapar en mosaik av livsmiljöer i landskapet med ytor som brunnit vid olika tillfällen och därför kommit olika långt i tillväxt. Genom den moderna brandbekämpningen samt kulturskogarnas ringa benägenhet att fatta eld har brandpåverkad skog dock blivit ett mycket ovanligt inslag i skogslandskapet. Brattfors brandfält har därför ett stort allmänekologiskt värde.

Text är hämtat från https://www.lansstyrelsen.se/varmland/besok-och-upptack/naturreservat-i-varmlands-lan/brattfors-flygfalt.html där du kan läsa mer om naturreservatet.

Vägbeskrivning:
Brandfältet ligger på Brattforshedens Naturvårdsområde. För att komma till brandfältet gör på rv 36 och ca 2,5 km söder om Brattfors svänger du av till St. Tjärn. Där finns parkering och sedan följer du den orangemarkerade leden norrut. Du kan också börja vandringen från rastplatsen Stegelviken, då svänger du av vid Kittelfältet och kör mot Södra Kittelfältet. Vid Stegelviken finns också parkering och det är bara att följa markeringarna för att komma ut till Brandfältet.
INFO
Plats
Arrangör
Länsstyrelsen Värmland
Våxnäsgatan 5
651 86 Karlstad
varmland@lansstyrelsen.se
Namn
Brattforsheden
Adress
Kommun: Filipstad
Beskrivning
Brattforsheden är ett Naturvårdsområde bestående av ett antal naturreservat med fina möjligheter till vandring i olika typer av natur.
Tillbaka
Besök hemsida
Natur
Natursevärdheter
Vandra
Brattforsheden