Bjurtjärns kyrka

Storfors
Kyrkan i Bjurtjärn är ursprungligen från 1643, men är ombyggd och renoverad flera gånger.
Kyrkans tidigaste del uppfördes 1643, en timrad långkyrka
utan torn. Tornet tillkom 1658.
År 1706 omvandlades kyrkan till en korskyrka. En grundlig
renovering gjordes 1934 då interiören fick sitt nuvarande
utseende. Storklockan är från 1660.
Altaruppsatsen från 1686 var en gåva av Elias Linroth på
Alkvetterns herrgård. Predikstolen är tillverkad 1725.
Familjen Linroth har bidragit med stora delar av kyrkans
utsmyckning och värdeföremål.
Invid kyrkan uppfördes 1730 ett gravkor åt familjen. Till
kyrkans äldsta inventarier hör en dopängel i trä.
Även Bjurtjärns kyrka är en omtyckt dop- och vigselkyrka
på grund av av sitt vackra läge och utseende.
INFO
Plats
Arrangör
Namn
Bjurtjärns kyrka
Adress
Storfors
Kommun: Storfors
Tillbaka
Besök hemsida
Kyrka