Bjurbäckens Slussar - Bergslagskanalen

Storfors
Naturskön kulturmiljö av riksintresse. Café.
Naturskön kulturhistorisk miljö i farleden Filipstad-Karlskoga. För att underlätta transporterna mellan Filipstads Bergslag och Kristinehamn anlades 1853-57 en kanal med slussar förbi forsarna vid Bjurbäcken.
Slusstrappan vid Bjurbäcken har 3 steg som lyfter båtarna ca 11 m.

Slussarna är öppna för trafik 1 juni - 1:a veckan i september.
Slussning alla dagar kl 9:00-16:00 efter föranmälan och tidsöverenskommelse med slussvakten, tel 073-9573975
Gästhamn och ställplats för husbilar finns.

Slusscaféet är öppet varje dag kl 11.00-18.00 under sommaren.
INFO
Plats
Arrangör
Föreningen Filipstads Bergslags Kanal UPA
688 30 Storfors
slussarna@bergslagskanal.se
Namn
Bjurbäckens slussar
Adress
Storfors
Kommun: Storfors
Vägbeskrivning
Slussarna ligger 2 km från Bjurbäckens by. Skyltar visar.
Tillbaka
Besök hemsida
Cafe
Hus & kulturmiljöer
Slussar