Arbetarbostäder, Eda Glasbruk

Charlottenberg
Eda Glasbruks äldre bebyggelse är den bäst bevarande bruksbebyggelsen i Västra Värmland.
Bruksbebyggelsen består i dag av 10-talet bevarade hus i huvudsak byggda under glasbruksepoken. Äldsta huset byggdes redan under 1690-talet som norsk tullstation. I området finns också en valvbro från 1851, samt en ännu äldre bro.
INFO
Plats
Arrangör
Eda Glasbruksförening
Eda Folkets Park
673 92 Charlottenberg
info@edaglas.com
Namn
Arbetarbostäder, Eda Glasbruk
Adress
Glasbruksvägen
673 92 Charlottenberg
Kommun: Eda
Eda Glasmuseum
Beskrivning
Arbetarbostäder och bruksmiljö vid Eda Glasbruk.
Vägbeskrivning
Skyltat från Rv 61, mellan Charlottenberg och gränsen.
Tillbaka
Besök hemsida